Skip to main content
Agriculture and rural development

Information för kontrollorgan i länder utanför EU

Organisationer som bedömer och kontrollerar ekologiska producenter eller distributörer från länder utanför EU kan ansöka hos EU om att erkännas som kontrollorgan. Då kan de intyga att produkter som är avsedda för import till EU har producerats ekologiskt.

Organisationerna måste uppfylla vissa kriterier för att få sin ansökan godkänd. Det finns också ett standardiserat förfarande för erkännande.

EU-kommissionen har tagit fram material för att hjälpa potentiella kontrollorgan att förbereda sin ansökan. Det finns bland annat riktlinjer för hur ansökan ska fyllas i och skickas in och en lista med nödvändiga styrkande handlingar.

Lägga till länder eller produkter till arbetsområdet

Kontrollorganen kan utvidga erkännandet så att det omfattar nya produkter eller länder.

I så fall ska de lämna in följande till kommissionen:

  • Uppgifter om vilka nya produkter och/eller länder som de vill lägga till (antal aktörer de förväntar sig att vara kontrollorgan för och importmängden).
  • Bekräftelse av att myndigheterna i det egna landet har informerats om den planerade verksamheten.
  • Bedömning från deras tillståndsorgan för att kontrollera inspektörernas expertis.

Kontrollorgan som vill att arbetsområdet ska omfatta nya produkter ska också skicka in

  • en revisionsrapport från godkännandeorganet i exportlandet för den produktkategori som ansökan omfattar.

Alla uppgifter om en ändring av arbetsområdet ska skickas via Ofis.

Kontrollorganens och kontrollmyndigheternas skyldigheter

Erkända kontrollorgan ska uppfylla följande krav för att behålla sitt erkännande:

  • Se till att uppgifterna om kommissionens erkännande är aktuella, särskilt uppgifterna om kontaktpunkt och kontaktinformation.
  • Föra en noggrann lista på nätet över aktörer som de är kontrollorgan för med certifieringsstatus och de produktkategorier som omfattas.
  • Lämna in en årsrapport senast den 28 februari varje år genom informationssystemet för ekologiskt jordbruk (Ofis).
  • Utreda alla misstänkta oegentligheter som rör en produkt. Kommissionen och EU-länderna ska informeras om utredningsresultatet inom 30 dagar från att de fått anmälan om oegentligheter.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Ladda ner

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
svenska
(68.06 KB - PDF)
Ladda ner

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Ladda ner

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Ladda ner