Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Kopējā lauksaimniecības politika

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) uzmanības lokā ir pārtika, vide un lauku reģioni.

KLP ir partnerība starp sabiedrību un lauksaimniecību, kas nodrošina stabilu apgādi ar pārtiku, aizsargā lauksaimnieku ienākumus, aizsargā vidi un uztur rosību laukos.

2023.–2027. gada lauksaimniecības politikas īstenošana sākās 2023. gada 1. janvārī.

a young farming couple holding a chicken
Pārskats par KLP mērķiem, vēsturi un pašreizējiem noteikumiem, kā arī to, kā KLP atbalsta ES lauksaimniekus un Eiropas nodrošinātību ar pārtiku.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet
ES veicina nodrošinātību ar pārtiku un ilgtspējīgu lauksaimniecību, sniedzot ienākumu atbalstu lauksaimniekiem.
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background
Lai apmierinātu lauksaimnieku, mežsaimnieku un lauku kopienu vajadzības, Eiropas Komisija nodrošina, ka finansējums kopējai lauksaimniecības politikai ir taisnīgs, dāsns un pārredzams.

Valsts līmeņa KLP stratēģiskajos plānos ir apvienoti vietēji un ES līmeņa mērķi, kas palīdz sasniegt konkrētus, taustāmus rezultātus.

Lauku attīstība

Aplūkotie temati

Noderīgas saites

Dati un analīze, kas attiecas uz lauksaimniecības tirgiem.

Pasākumi

Jaunumi