Skip to main content
Agriculture and rural development

Kopējā lauksaimniecības politika

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) uzmanības lokā ir pārtika, vide un lauku reģioni.

KLP ir partnerība starp sabiedrību un lauksaimniecību, kas nodrošina stabilu apgādi ar pārtiku, aizsargā lauksaimnieku ienākumus, aizsargā vidi un uztur rosību laukos.

2023.–2027. gada lauksaimniecības politikas īstenošana sākās 2023. gada 1. janvārī.

Pārskats

Pārskats par KLP mērķiem, vēsturi un pašreizējiem noteikumiem, kā arī to, kā KLP atbalsta ES lauksaimniekus un Eiropas nodrošinātību ar pārtiku.

Ienākumu atbalsts

ES veicina nodrošinātību ar pārtiku un ilgtspējīgu lauksaimniecību, sniedzot ienākumu atbalstu lauksaimniekiem.

KLP finansēšana

Lai apmierinātu lauksaimnieku, mežsaimnieku un lauku kopienu vajadzības, Eiropas Komisija nodrošina, ka finansējums kopējai lauksaimniecības politikai ir taisnīgs, dāsns un pārredzams.

Lauku attīstība

KLP ar lauku attīstību veicinoša finansējuma un pasākumu palīdzību sekmē dzīvīgumu un ekonomisko dzīvotspēju laukos.

KLP stratēģiskie plāni

Aplūkotie temati

Noderīgas saites

Tirgi

Dati un analīze, kas attiecas uz lauksaimniecības tirgiem.