Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Mežsaimniecība

Informācija par to, cik meži ir nozīmīgi videi un laukiem ES. Kādi pasākumi tiek veikti mežu aizsardzībai.

ES atbalsts mežsaimniecībai ar lauku attīstības fondu un ES meža rīcības plāna starpniecību, kā arī inovācijām mežsaimniecībā.

ES darba grupas agromežsaimniecības jautājumos paveiktais, svarīgākie dokumenti.

Statistika par mežiem, mežsaimniecību, koksnes produktiem un mežizstrādi.