Skip to main content
Agriculture and rural development

Mežsaimniecība

Informācija par to, cik meži ir nozīmīgi videi un laukiem ES. Kādi pasākumi tiek veikti mežu aizsardzībai.

Īsi par mežsaimniecību

ES atbalsts mežsaimniecībai ar lauku attīstības fondu un ES meža rīcības plāna starpniecību, kā arī inovācijām mežsaimniecībā.

Agromežsaimniecība

ES darba grupas agromežsaimniecības jautājumos paveiktais, svarīgākie dokumenti.

Fakti un skaitļi

Statistika par mežiem, mežsaimniecību, koksnes produktiem un mežizstrādi.