Skip to main content
Agriculture and rural development

Ekonomiskā ilgtspēja ES lauksaimniecībā

Kopējā lauksaimniecības politika veicina ilgtspējīgu ekonomikas praksi nolūkā aizsargāt lauksaimniecības un mežsaimniecības ilgtermiņa rentabilitāti.