Skip to main content
Agriculture and rural development

Lauksaimniecība

Informācijas pārskats attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un kvalitātes shēmām, dzīvnieku un augu produktiem u. c.

Dzīvnieku izcelsmes produkti

Ar ES tiesību aktiem tiek regulēta dažādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana, eksports un imports ES valstīs.

Saimniecību konsultatīvā sistēma

Saimniecību konsultatīvā sistēma sniedz lauksaimniekiem informāciju par labas lauksaimniecības prakses noteikumiem, kas jāievēro visiem ES lauksaimniekiem.

Bioloģiskā lauksaimniecība

Bioloģiskās lauksaimniecības politika, noteikumi, sertifikācija, kā arī atbalsts šim lauksaimniecības veidam un bioloģiskās lauksaimniecības kritēriji.

Sertifikācija

Lauksaimniecības preču un citu pārtikas preču kvalitātes sertifikācija, reģistri, aizsardzība un kontrole.

Gados jauni lauksaimnieki

Izskatāmie temati

Bioloģisku produktu logotips

Bioproduktu logotips nodrošina vienotu vizuālo noformējumu Eiropas Savienībā ražotiem bioloģiskajiem produktiem.

Noderīgas saites

Pētniecība un inovācija

Pētniecība un inovācija rada jaunas zināšanas un tehnoloģijas lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.

Tirgus novērošanas centri

Lai labāk reaģētu uz tirgus svārstīgumu un labāk uztvertu tā signālus, tika izveidoti tirgus novērošanas centri.