Skip to main content
Agriculture and rural development

Pārskats par kopējo lauksaimniecības politiku

KLP aizsākumi, funkcijas un loma. Kā novēro KLP sniegumu, un kā jaunā KLP veidos ES nākotni.