Skip to main content
Agriculture and rural development

Lauku saimniecību struktūras un ekonomika

Atbalsts lauksaimniecības ienākumiem

Skaitļi ietver to saimniecību īpatsvaru, kuras saņem tiešos maksājumus, vidējo KLP ienākumu atbalstu par hektāru un tiešā atbalsta daļu lauksaimniecības faktoru ienākumos.