Skip to main content
Agriculture and rural development

Izaugsme un nodarbinātība laukos

Darbvietas un izaugsme laukos

Infopaneļi, kur redzama informācija par IKP uz vienu iedzīvotāju, nodarbinātības līmeni, nabadzības līmeni, lauksaimnieku ienākumiem un lauksaimniecības pārtikas īpatsvaru kopējā nodarbinātībā.

Politikas mērķis

Ziņojums par galvenajiem jautājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību, izaugsmi, nabadzību, lauksaimniecības pārtikas nozari un lauku problēmām.