Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Pētniecība un inovācija

Pētniecībai un inovācijai ir izšķiroša nozīme, lai ES spētu risināt problēmas, ar kurām tā saskaras, vienlaikus turpinot īstenot izvirzītos politikas mērķus.

ES pētniecība un inovācija lauksaimniecības jomā balstās uz ilgtermiņa stratēģisku pieeju, kas vērsta uz vērtību ieguvi no platībām, izmantojot ilgtspējīgu primāro ražošanu, un lauku inovācijas veicināšanu. Pētniecība un inovācija ir svarīgi instrumenti cīņā pret klimata pārmaiņām, vides degradāciju un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Programma “Apvārsnis Eiropa”, kas atbalsta ES stratēģiju izstrādi un īstenošanu, palielina ES pētniecības un inovācijas ietekmi un vienlaikus risina globālas problēmas.

ES misijas palīdzēs pārveidot Eiropu par zaļāku, veselīgāku, iekļaujošāku un noturīgāku pasaules daļu.

ES digitālajā desmitgadē cilvēki un uzņēmumi varēs piedalīties uz cilvēku vērstas, ilgtspējīgas un labklājīgas digitālās nākotnes izveidē.

  • News article

Are you interested in becoming a Friend of the Mission Soil? Sign the newly launched Mission Soil Manifesto and be part of the soil advocate community!