Skip to main content
Agriculture and rural development

Pētniecība un inovācija

Pētniecībai un inovācijai ir izšķiroša nozīme, lai ES spētu risināt problēmas, ar kurām tā saskaras, vienlaikus turpinot īstenot izvirzītos politikas mērķus.

ES pētniecība un inovācija lauksaimniecības jomā balstās uz ilgtermiņa stratēģisku pieeju, kas vērsta uz vērtību ieguvi no platībām, izmantojot ilgtspējīgu primāro ražošanu, un lauku inovācijas veicināšanu. Pētniecība un inovācija ir svarīgi instrumenti cīņā pret klimata pārmaiņām, vides degradāciju un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Programma “Apvārsnis Eiropa”

Programma “Apvārsnis Eiropa”, kas atbalsta ES stratēģiju izstrādi un īstenošanu, palielina ES pētniecības un inovācijas ietekmi un vienlaikus risina globālas problēmas.

Misijas

ES misijas palīdzēs pārveidot Eiropu par zaļāku, veselīgāku, iekļaujošāku un noturīgāku pasaules daļu.

Digitalizācija

ES digitālajā desmitgadē cilvēki un uzņēmumi varēs piedalīties uz cilvēku vērstas, ilgtspējīgas un labklājīgas digitālās nākotnes izveidē.

Pasākumi