Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Dati par ilgtspēju un bioloģisko lauksaimniecību

Bioloģiskā lauksaimniecība

Informācijas kopsavilkums par tādiem jautājumiem kā bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantotās zemes platība, bioloģiskajai lauksaimniecībai atvēlētā platība, kas saņem KLP atbalstu, un bioloģisko lauksaimnieku turēto dzīvnieku īpatsvars.

Vides aizsardzība un ilgtspēja