Skip to main content
Agriculture and rural development

Lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēde

Lauksaimniecības un pārtikas ķēdes pārvaldība. Lauksaimnieku pozīcijas nostiprināšana piegādes ķēdē.