Skip to main content
Agriculture and rural development

Dati un analīze

Atjaunināta informācija par lauksaimniecības tirgiem, finansējuma piešķiršanu un saimniecību un lauku apvidu ekonomiku.

Tirgi

Cenu un tirgus prognožu uzraudzība attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem.

Finansējums

Skaitļi, kas raksturo KLP budžetu, kā arī Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izdevumus.
Agropārtikas datu portāls

Izsmeļoša informācija par lauksaimniecības tirgiem, ekonomiku un tirdzniecību valstu un ES līmenī, kā arī dati par KLP.

Eiropas tirgus novērošanas centri

Tirgus perspektīvas

Noderīgas saites