Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Bioloģisko produktu tirdzniecība

Bioloģisko produktu imports

Lai ievestos produktus pārdotu kā bioloģiskus, tiem jāatbilst standartiem, kas ir līdzvērtīgi standartiem, kurus piemēro Eiropas Savienībā ražotām precēm. Lai to nodrošinātu, ir ieviestas procedūras, kas jāievēro visiem importētājiem, kuri vēlas kādu produktu pārdot kā bioloģisku. Procedūras ir atkarīgas no preču izcelsmes valsts.

Produkti, kuru izcelsmes valsts ir

 • Argentīna
 • Austrālija
 • Kanāda
 • Čīle
 • Kostarika
 • Indija
 • Izraēla
 • Japāna
 • Tunisija
 • Korejas Republika
 • Jaunzēlande
 • Šveice
 • Amerikas Savienotās Valstis

ES ir noslēgusi nolīgumus par bioloģisko produktu tirdzniecību ar Čīli, Šveici un Apvienoto Karalisti. Sīkāka informācija par spēkā stāšanās datumiem, aptvertajiem produktiem un kontroles iestādēm un struktūrām ir atrodama nolīgumos par bioloģisko produktu tirdzniecību.

Lielāko daļu bioloģisko produktu inspicē un sertificē izcelsmes valsts iestādes. Šāda sistēma ir iedibināta tāpēc, ka ar šīm valstīm ir panāktas vienošanās par bioloģisko produktu importu, jo to standarti un kontroles pasākumi ir atzīti par ES standartiem un kontrolēm līdzvērtīgiem. Tās bieži sauc par “līdzvērtīgām” valstīm.

Attiecībā uz bioloģisko produktu importu no Apvienotās Karalistes uz Eiropas Savienību Eiropas Komisija ir publicējusi paziņojumu ieinteresētajām personām. Tajā izklāstīta juridiskā situācija pēc pārejas perioda beigām, daži attiecīgie izstāšanās līguma atdalīšanās noteikumi, kā arī noteikumi, kas pēc pārejas perioda beigām piemērojami Ziemeļīrijā.

2020. GADA 8. DECEMBRIS
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods

Produkti, kuru izcelsmes valsts ir cita

Visās pārējās valstīs inspekcija un sertifikācija ir ES izraudzītu kontroles struktūru vai iestāžu pārziņā. Tās ir neatkarīgas, Komisijas izraudzītas struktūras, kas savas kompetences robežās pārliecinās, vai bioloģisko preču ražotāji ievēro standartus un kontroles pasākumus, kas līdzvērtīgi to analogiem ES.

Ja vēlaties importēt produktus no kādas no šīm valstīm un tos pārdot ES kā bioloģiskus, jums jāsazinās ar attiecīgo valsts kontroles struktūru.

No dažām ārpussavienības valstīm importētiem produktiem var piemērot papildu kontroles vai prasības. 

Pēc visu viena gada laikā Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmā (OFIS) ievadīto paziņojumu padziļinātas pārbaudes Eiropas Komisija un dalībvalstis kopīgi nolēma, ka no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim vairākiem produktiem, kuru izcelsme ir noteiktās ārpussavienības valstīs, ir jāveic papildu kontroles. Tas ir vajadzīgs, lai garantētu bioloģiskās ražošanas integritāti. Papildu kontroles nozīmē, ka ES valstis uzņemas konkrētas saistības un kontroles organizācijas, kas Komisijas uzraudzībā atzītas par līdzvērtīgām ārpussavienības valstīs, — konkrētus pienākumus. ES valstu saistības attiecībā uz papildu oficiālajām kontrolēm ir izklāstītas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta “Darba dokumentā par papildu oficiālajām kontrolēm attiecībā uz produktiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs”. Savukārt papildu kontroles pasākumi noteikti vēstulē, kas adresēta ārpussavienības valstu līdzvērtīgajām kontroles struktūrām, kuras uzrauga Komisija.

2024. GADA 12. JANVĀRIS
Working document on additional official controls on products originating from certain third country
2024. GADA 12. JANVĀRIS
Letter to control bodies and authorities on the import of organic products from certain countries

Par precēm, kas importētas no ASV, pieejamas papildu rekomendācijas.

2012. GADA 14. FEBRUĀRIS
Advice on EU-US equivalence

Sertifikācija

Visiem Eiropas Savienībā importētiem bioloģiskajiem produktiem ir jābūt pareizam elektroniskam inspekcijas sertifikātam (e-COI). Tos pārvalda ar Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmu (TRACES).

 • “Līdzvērtīgās” valstīs sertifikātus izsniedz šo valstu iestāžu izraudzītas kontroles struktūras.
 • Visās pārējās valstīs sertifikātus izsniedz ES izraudzītas kontroles struktūras.

Ja jums nav elektroniska inspekcijas sertifikāta, jūsu produkti netiks izlaisti no ostas, kur tie ievesti ES.

2018. GADA 10. DECEMBRIS
Guidelines on imports of organic products into the EU

Bioloģisko produktu eksports uz ārpussavienības valstīm

Uz šāda veida eksportu attiecas galamērķa valsts īpašās prasības. Tās var uzzināt no attiecīgās valsts kompetentajām iestādēm.

Saistīta informācija

Eksports no ES

Informācija ārpussavienības valstu kontroles struktūrām

Organizācijas, kas novērtē un inspicē bioloģisko produktu ražotājus un izplatītājus no ārpussavienības valstīm, var lūgt, lai ES tās atzīst par kontroles struktūrām. Kad tās ieguvušas šādu statusu, tās drīkst izsniegt sertifikātus, ka importam Eiropas Savienībā paredzēti produkti ir saražoti ar bioloģiskām metodēm.

Saistīta informācija

Regula (ES) 2018/848

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2306

Jaunumi