Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Latest news

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)

KLP ir partnerība starp lauksaimniecību un sabiedrību un starp Eiropu un tās lauksaimniekiem.

Informācija par lauksaimniecības politikas īstenošanu katrā ES valstī ar KLP stratēģisko plānu un ES KLP tīkla palīdzību.

Saskaroties ar lauksaimniecībā nodarbināto cilvēku novecošanu, ES pastiprina centienus, lai mudinātu jauniešus sākt nodarboties ar lauksaimniecību.

KLP ar lauku attīstību veicinoša finansējuma un pasākumu palīdzību sekmē dzīvīgumu un ekonomisko dzīvotspēju laukos.

a person holding a box of vegetables
Lai izveidotu ilgtspējīgāku lauksaimniecības sistēmu, ES izmanto kombinētu pieeju, ņemot vērā gan sociālus, gan vides, gan ekonomikas aspektus.
a person walking in a field with goats
Informācija par bioloģisko lauksaimniecību, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un kvalitātes shēmām, dzīvnieku un augu izcelsmes produktiem u. c.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil
ES sadarbojas ar partneriem no visas pasaules, lai atvieglotu lauksaimniecības produktu tirdzniecību un aizsargātu globālo pārtikas nodrošinājumu.
Agropārtikas datu portāls

Izsmeļoša informācija par lauksaimniecības tirgiem, ekonomiku un tirdzniecību valstu un ES līmenī, kā arī dati par KLP.

Galvenie skaitļi

Tika izveidoti tirgu novērošanas centri, lai labāk varētu reaģēt uz tirgu nestabilitāti un nolasīt tirgus signālus.

Īstermiņa un vidēja termiņa tirgus perspektīvas attiecībā uz lauksaimniecības precēm un pārtiku.

Lauksaimniecības produktu un patēriņa pārtikas cenu datu kopsavilkumi gan ES, gan pasaules līmenī.

Dati par dažādu lauksaimniecības preču un produktu ražošanu un ražu ES.

Informācija par ES lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības attiecībām ar partneriem visā pasaulē.

Featured topics

Īstermiņa perspektīvas ziņojuma 2024. gada pavasara izdevumā ir izklāstītas jaunākās tendences un perspektīvas lauksaimniecības pārtikas tirgos.
 • a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
  Finansējums un publiskais iepirkums

  ES projektu un iniciatīvu finansēšanas iespējas un konkursa procedūras.

  Uzzināt vairāk

 • two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
  Apspriešanās

  Apspriešanās par ES iniciatīvām lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.  

  Izsakiet viedokli!

Pasākumi

 • Konkursi un apbalvošanas ceremonijas
 • Brussels, Belgium
 • Pieejams tiešraides straumējums