Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development
Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)

KLP ir partnerība starp lauksaimniecību un sabiedrību un starp Eiropu un tās lauksaimniekiem.

KLP manā valstī

Informācija par lauksaimniecības politikas īstenošanu katrā ES valstī ar KLP stratēģisko plānu un ES KLP tīkla palīdzību.

Jauni lauksaimnieki

Saskaroties ar lauksaimniecībā nodarbināto cilvēku novecošanu, ES pastiprina centienus, lai mudinātu jauniešus sākt nodarboties ar lauksaimniecību.

Lauku attīstība

KLP ar lauku attīstību veicinoša finansējuma un pasākumu palīdzību sekmē dzīvīgumu un ekonomisko dzīvotspēju laukos.

a person holding a box of vegetables

Ilgtspējīga lauksaimniecība

Lai izveidotu ilgtspējīgāku lauksaimniecības sistēmu, ES izmanto kombinētu pieeju, ņemot vērā gan sociālus, gan vides, gan ekonomikas aspektus.
a person walking in a field with goats

Lauksaimniecība

Informācija par bioloģisko lauksaimniecību, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un kvalitātes shēmām, dzīvnieku un augu izcelsmes produktiem u. c.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil

Starptautiskais aspekts

ES sadarbojas ar partneriem no visas pasaules, lai atvieglotu lauksaimniecības produktu tirdzniecību un aizsargātu globālo pārtikas nodrošinājumu.
Agropārtikas datu portāls

Izsmeļoša informācija par lauksaimniecības tirgiem, ekonomiku un tirdzniecību valstu un ES līmenī, kā arī dati par KLP.

Galvenie skaitļi

Tirgu novērošanas centri

Tika izveidoti tirgu novērošanas centri, lai labāk varētu reaģēt uz tirgu nestabilitāti un nolasīt tirgus signālus.

Tirgus perspektīvas

Īstermiņa un vidēja termiņa tirgus perspektīvas attiecībā uz lauksaimniecības precēm un pārtiku.

Dati par cenām

Lauksaimniecības produktu un patēriņa pārtikas cenu datu kopsavilkumi gan ES, gan pasaules līmenī.

Ražošanas dati

Dati par dažādu lauksaimniecības preču un produktu ražošanu un ražu ES.

Tirdzniecības dati

Informācija par ES lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības attiecībām ar partneriem visā pasaulē.

Featured topics

a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
Finansējums un publiskais iepirkums

ES projektu un iniciatīvu finansēšanas iespējas un konkursa procedūras.

Uzzināt vairāk

two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
Apspriešanās

Apspriešanās par ES iniciatīvām lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.  

Izsakiet viedokli!

Pasākumi