Skip to main content
Agriculture and rural development

Kopējā lauksaimniecības politika manā valstī

Informācija par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) īstenošanu un piemērošanu katrā ES valstī.

Jaunā KLP ļauj ES valstīm elastīgāk pielāgot pasākumus vietējiem apstākļiem.

Lauksaimniecības politikas sniegums

Rādītāji, novērtējumi, pētījumi un ziņojumi palīdz pārskatīt kopējās lauksaimniecības politikas sniegumu un pārbaudīt, kā ir sadalīts ienākumu atbalsts.

KLP stratēģiskie plāni

ES valstu KLP stratēģiskie plāni ietvers gan mērķtiecīgas intervences, lai apmierinātu šo valstu specifiskās vajadzības, gan nodrošinās taustāmus rezultātus ES līmeņa mērķu sasniegšanā.

Lauku attīstība

Noderīgas saites

Jaunā KLP būs svarīga, lai nodrošinātu lauksaimniecības un mežsaimniecības nākotni Eiropas Savienībā.

Informācija par saņēmējiem, kas saņem finansējumu ar valsts un reģionālo iestāžu starpniecību vai tieši no Komisijas.