Skip to main content
Agriculture and rural development

Kopējā lauksaimniecības politika manā valstī

Informācija par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) īstenošanu un piemērošanu katrā ES valstī.

Jaunā KLP ļauj ES valstīm elastīgāk pielāgot pasākumus vietējiem apstākļiem.

KLP stratēģiskie plāni

ES valstu KLP stratēģiskie plāni ietvers gan mērķtiecīgas intervences, lai apmierinātu šo valstu specifiskās vajadzības, gan nodrošinās taustāmus rezultātus ES līmeņa mērķu sasniegšanā.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Lauku attīstība

Noderīgas saites

Jaunā KLP

Jaunā KLP būs svarīga, lai nodrošinātu lauksaimniecības un mežsaimniecības nākotni Eiropas Savienībā.

KLP finansējuma saņēmēji

Informācija par saņēmējiem, kas saņem finansējumu ar valsts un reģionālo iestāžu starpniecību vai tieši no Komisijas.