Skip to main content
Agriculture and rural development

Lauksaimniecības produktu starptautiskā tirdzniecība

Politika, dati un analīze attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecību.

Pasākumi