Skip to main content
Agriculture and rural development

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un kvalitātes shēmas

Kvalitātes zīmes aizsargā un popularizē daudzu īpašu ES produktu izcelsmi, tradīcijas un unikālās iezīmes.