Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Starptautiska sadarbība un nolīgumi saistībā ar ES lauksaimniecību

Ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistīta ES sadarbība ar reģionālām un starptautiskām organizācijām.

ES un Kanādas dialogs par ilgtspējību, vides pārvaldību un klimatrīcību lauksaimniecībā.