Skip to main content
Agriculture and rural development

Starptautiskais aspekts

Informācija par lauksaimniecības produktu starptautisko tirdzniecību, sadarbību un nolīgumiem ar ārpussavienības valstīm, attīstības programmām un ES paplašināšanās procesu.

Starptautiska sadarbība

Ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistīta ES sadarbība ar ārpussavienības valstīm un reģionālām un starptautiskām organizācijām.

Paplašināšanās

Izskatāmie temati

Āfrika

Sadarbība un nolīgumi starp Āfrikas Savienību un ES lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.

Noderīgas saites

Tirdzniecības dati

Informācija par Eiropas Savienības lauksaimniecības pārtikas produktu tirdzniecību.