Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Referenčné databázy pre ekologické poľnohospodárstvo

Informačný systém pre ekologické poľnohospodárstvo

Informačný systém pre ekologické poľnohospodárstvo (OFIS) je centralizovaná databáza, ktorá obsahuje informácie o:

  • povoleniach zložiek,
  • štátnych inšpekčných organizáciách a súkromných inšpekčných organizáciách v EÚ, Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku,
  • štátnych inšpekčných organizáciách a súkromných inšpekčných organizáciách na účely rovnocennosti.

Krajiny EÚ vkladajú do tohto systému informácie v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi o ekologickom poľnohospodárstve.

Databáza OFIS umožňuje krajinám EÚ a Európskej komisii vymieňať si poľnohospodárske údaje o produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby a verejnosti poskytuje aktualizované informácie.

Databázy ekologických osív

Všetky ekologické rastliny a rastlinné produkty musia pochádzať z rastlinného množiteľského materiálu (osivo, odrezky, pakorene atď.), ktorý vyhovuje ekologickým normám.

Každá krajina EÚ je povinná viesť vnútroštátnu databázu ekologických osív, aby poľnohospodári mohli ľahko identifikovať dodávateľov ekologických osív vo svojich krajinách. Krajiny EÚ oznamujú svoje určené organizácie, ktoré sú zodpovedné za aktualizáciu zoznamov osív produkovaných ekologickým spôsobom a ich dodávateľov. Od 1. januára 2022 sa bude vyžadovať, aby vnútroštátne databázy zahŕňali informácie o dostupnosti ekologického rastlinného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu z konverzie, ako sa stanovuje v nariadení EÚ 2018/848.

Odkazy na vnútroštátne databázy ekologických osív Nórska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva sa na tejto stránke uvádzajú informačné účely.

Aktuálne informácie