Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Referentne baze podataka o ekološkoj poljoprivredi

Informacijski sustav za ekološku poljoprivredu

Informacijski sustav za ekološku poljoprivredu (OFIS) centralizirana je baza podataka koja sadržava informacije o:

  • odobrenjima za sastojke
  • kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama u EU-u, Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj
  • kontrolnim ustanovama i tijelima za ekvivalentnost.

Države članice EU-a unose podatke u skladu s postojećim zakonodavstvom o ekološkoj poljoprivredi.

Baza podataka OFIS omogućuje državama članicama EU-a i Europskoj komisiji da razmjenjuju poljoprivredne podatke o ekološkim proizvodima, a javnosti stavlja na raspolaganje ažurirane podatke.

Baze podataka o ekološkom sjemenu

Sve ekološko bilje i svi biljni proizvodi moraju se uzgajati iz biljnog reprodukcijskog materijala (sjeme, reznice, podanci itd.) koji zadovoljava ekološke standarde.

Od svake države članice EU-a zahtijeva se da vodi nacionalnu bazu podataka o ekološkom sjemenu kako bi poljoprivrednici mogli jednostavno identificirati dobavljače ekološkog sjemena u svojim državama. Države članice obavješćuju o organizaciji koju su odredile kao odgovornu za ažuriranje popisa ekološki proizvedenog sjemena i dobavljača takvog sjemena. Od 1. siječnja 2022. nacionalne baze podataka o ekološkom sjemenu morat će uključivati podatke o dostupnosti ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala i biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja u smislu Uredbe (EU) 2018/848.

Poveznice na nacionalne baze podataka o ekološkom sjemenu za Norvešku, Švicarsku i Ujedinjenu Kraljevinu navode se na ovoj stranici za potrebe struke.

Novosti