Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Referenční databáze ekologického zemědělství

Informační systém ekologického zemědělství

Informační systém ekologického zemědělství (OFIS) je centralizovaná databáze obsahující informace o:

  • povoleních týkajících se složek
  • kontrolních orgánech a subjektech v EU, Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku
  • kontrolních subjektech a orgánech pro rovnocennost.

Země EU do ní zadávají informace podle stávajících právních předpisů o ekologickém zemědělství.

Databáze OFIS umožňuje členským státům EU a Evropské komisi vyměňovat si zemědělské údaje o ekologických produktech a veřejnosti poskytuje aktuální informace.

Databáze ekologických osiv

Všechny ekologické rostliny a rostlinné produkty se musí pěstovat z rozmnožovacího materiálu rostlin (osiva, řízky, oddenky atd.), který splňuje ekologické normy.

Každá země EU je povinna udržovat vnitrostátní databázi ekologických osiv, aby mohli zemědělci snadno zjistit dodavatele těchto osiv ve své zemi. Členské státy EU uvedou název organizace, kterou pověřily aktualizací seznamu ekologicky vyprodukovaného osiva a příslušných dodavatelů. Vnitrostátní databáze ekologických osiv budou na základě nařízení (EU) 2018/848 od 1. ledna 2022 povinně zahrnovat informace o dostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období.

Odkazy na vnitrostátní databáze osiv Norska, Švýcarska a Spojeného království jsou na této stránce uvedeny pro informační účely.