Skip to main content
Agriculture and rural development

Databanken voor biologische landbouw

Informatiesysteem voor biologische landbouw

Het informatiesysteem voor biologische landbouw (OFIS) is een centrale databank met informatie over:

  • vergunningen voor ingrediënten
  • controlerende autoriteiten en controleorganen in de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland
  • controleorganen en controlerende autoriteiten voor de gelijkwaardigheid

De EU-landen nemen hierin op grond van de wetgeving voor biologische landbouw informatie op.

Via OFIS kunnen de EU-landen en de Europese Commissie gegevens over biologische producten uitwisselen. Het systeem is ook toegankelijk voor het brede publiek.

Databanken voor biologische zaden

Alle biologische planten en plantaardige producten moeten worden geteeld uit teeltmateriaal (zaden, stekken, wortelstokken enz.) dat aan de biologische normen voldoet.

Elk EU-land is verplicht een nationale databank voor biologische zaden bij te houden zodat boeren gemakkelijk leveranciers van biologische zaden in hun land kunnen vinden. De EU-landen maken bekend welke instanties ze belast hebben met het bijhouden van de lijsten van biologisch geproduceerde zaden en hun leveranciers. Vanaf 1 januari 2022 moet op grond van EU-verordening 2018/848 in de nationale databanken voor biologische zaden worden opgenomen welk biologisch teeltmateriaal en plantaardig omschakelingsteeltmateriaal beschikbaar is

Ter informatie staan op deze pagina ook links naar de nationale gegevensbanken voor biologische zaden van Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.