Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Økologisk referencedatabase

Informationssystemet for økologisk landbrug

Informationssystemet for økologisk landbrug (OFIS) er en centraliseret database, der indeholder oplysninger om:

 • godkendelser af ingredienser
 • kontrolmyndigheder og -organer i EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz
 • kontrolorganer og -myndigheder ansvarlige for ækvivalens.

EU-landene indfører oplysninger i henhold til den gældende lovgivning om økologisk landbrug.

Med OFIS-databasen er det muligt for EU-landene og Europa-Kommissionen at udveksle landbrugsdata om økologiske produkter og at gøre ajourførte oplysninger tilgængelige for offentligheden.

Økologisk frødatabase

Alle økologiske planter og planteprodukter skal dyrkes af planteformeringsmateriale (frø, stiklinger, rhizomer, osv.), som er i overensstemmelse med økologiske standarder.

Alle EU-lande skal vedligeholde en national økologisk frødatabase, således at landbrugere let kan identificere leverandører af økologiske frø i deres lande. EU-landene oplyser navnet på den organisation, som de har udpeget, og som er ansvarlig for ajourføring af listen over økologisk producerede frø samt deres leverandører. Fra den 1. januar 2022 skal de nationale økologiske frødatabaser indeholde oplysninger om økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale, jf. EU-forordning 2018/848.

Links til de nationale økologiske frødatabaser for Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige fremgår af denne side som teknisk reference.

 • Østrig

  Ansvarlig myndighed

  AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH AGES - Austrian Agency for Health and Food Safety Institut für Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzdienst und Bienen Institute for Seed and Propagating Material, Phytosanitary Service and Apiculture

  Økologisk frødatabase

 • Belgien

  Ansvarlig myndighed

  FiBL Europe
  Research Institute for Organic Agriculture in Europe

  Økologisk frødatabase

 • Bulgarien

  Ansvarlig myndighed

  Ministry of Agriculture, Food and Forestry

  Økologisk frødatabase

 • Kroatien

  Ansvarlig myndighed

  Ministry of Agriculture
  Department for organic and integrated production

  Økologisk frødatabase

 • Cypern

  Ansvarlig myndighed

  Department of Agriculture
  Ministry of Agriculture Rural Development and Environment

  Økologisk frødatabase

 • Tjekkiet

  Ansvarlig myndighed

  Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
  Division of Seed and Planting Materials

  Økologisk frødatabase

 • Danmark

  Ansvarlig myndighed

  SEGES P/S

  Økologisk frødatabase

 • Estland

  Ansvarlig myndighed

  Agricultural Board

  Økologisk frødatabase

 • Frankrig

  Ansvarlig myndighed

  Groupement National interprofessionnel des semences et plants

  Økologisk frødatabase

 • Finland

  Ansvarlig myndighed

  Finnish Food Authority

  Økologisk frødatabase

 • Tyskland

  Ansvarlig myndighed

  FiBL Projekte GmbH

  Økologisk frødatabase

 • Grækenland

  Ansvarlig myndighed

  Ministry of Rural Development and Food
  General Directorate of Food Directorate of Quality Systems and Organic Farming

  Økologisk frødatabase

 • Ungarn

  Ansvarlig myndighed

  National Food Chain Safety Office

  Økologisk frødatabase

 • Irland

  Ansvarlig myndighed

  Soil Association Limited

  Økologisk frødatabase

 • Italien

  Ansvarlig myndighed

  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
  Difesa e certificazione (CREA - DC)

  Økologisk frødatabase

 • Letland

  Ansvarlig myndighed

  The State Plant Protection Service

  Økologisk frødatabase

 • Litauen

  Ansvarlig myndighed

  The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

  Økologisk frødatabase

 • Luxembourg

  Ansvarlig myndighed

  Forschungsinstitut für biologischen Landbau

  Økologisk frødatabase

 • Malta

  Ansvarlig myndighed

  Plant Protection Directorate within the Ministry for Agriculture, Fisheries and Animal Rights

  Økologisk frødatabase

 • Nederlandene

  Ansvarlig myndighed

  De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

  Økologisk frødatabase

 • Polen

  Ansvarlig myndighed

  Main Inspector of Plant Health and Seed Inspection

  Økologisk frødatabase

 • Portugal

  Ansvarlig myndighed

  Direção Geral de Alimentação e Veterinária

  Økologisk frødatabase

 • Rumænien

  Ansvarlig myndighed

  Ministry of Agriculture and Rural Development

  Økologisk frødatabase

 • Slovenien

  Ansvarlig myndighed

  Ministry of Agriculture, Forestry and Food

  Økologisk frødatabase

 • Slovakiet

  Ansvarlig myndighed

  Ministry of Agriculture and Rural Development

  Økologisk frødatabase

 • Spanien

  Ansvarlig myndighed

  Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación

  Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica.

  Økologisk frødatabase

 • Sverige

  Ansvarlig myndighed

  Swedish Board of Agriculture

  Økologisk frødatabase