Skip to main content
Agriculture and rural development

Økologisk referencedatabase

Informationssystemet for økologisk landbrug

Informationssystemet for økologisk landbrug (OFIS) er en centraliseret database, der indeholder oplysninger om:

  • godkendelser af ingredienser
  • kontrolmyndigheder og -organer i EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz
  • kontrolorganer og -myndigheder ansvarlige for ækvivalens.

EU-landene indfører oplysninger i henhold til den gældende lovgivning om økologisk landbrug.

Med OFIS-databasen er det muligt for EU-landene og Europa-Kommissionen at udveksle landbrugsdata om økologiske produkter og at gøre ajourførte oplysninger tilgængelige for offentligheden.

Økologisk frødatabase

Alle økologiske planter og planteprodukter skal dyrkes af planteformeringsmateriale (frø, stiklinger, rhizomer, osv.), som er i overensstemmelse med økologiske standarder.

Alle EU-lande skal vedligeholde en national økologisk frødatabase, således at landbrugere let kan identificere leverandører af økologiske frø i deres lande. EU-landene oplyser navnet på den organisation, som de har udpeget, og som er ansvarlig for ajourføring af listen over økologisk producerede frø samt deres leverandører. Fra den 1. januar 2022 skal de nationale økologiske frødatabaser indeholde oplysninger om økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale, jf. EU-forordning 2018/848.

Links til de nationale økologiske frødatabaser for Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige fremgår af denne side som teknisk reference.

Arrangementer

  • Konkurrencer og prisuddelinger

EU Organic Awards 2023

  • mandag 25. september 2023, 09:00 - 12:00 (CEST)
  • Brussels, Belgium
  • Livestreaming tilgængelig