Skip to main content
Agriculture and rural development

Referensdatabaser för ekologiskt jordbruk

Informationssystemet för ekologiskt jordbruk

Informationssystemet för ekologiskt jordbruk (Ofis) är en centraliserad databas som innehåller information om följande:

  • Godkännanden av ingredienser
  • Kontrollmyndigheter och kontrollorgan i EU, EES och Schweiz
  • Kontrollmyndigheter och kontrollorgan för likvärdighet

EU-länderna för in information enligt gällande lagstiftning om ekologiskt jordbruk.

Genom databasen kan EU-länderna och EU-kommissionen utbyta uppgifter om odlade ekologiska produkter och ge allmänheten uppdaterad information.

Databaser för ekologiskt utsäde

Alla ekologiska växter och växtprodukter måste odlas av växtförökningsmaterial (frön, sticklingar och rhizomer) som uppfyller ekologiska standarder.

Alla EU-länder måste ha en egen databas för ekologiskt utsäde så att jordbrukare lätt kan hitta leverantörer av ekologiskt utsäde i sina länder. EU-länderna meddelar den organisation som är ansvarig för att uppdatera listorna över utsäde som produceras ekologiskt och leverantörerna av utsädet. Från och med den 1 januari 2022 måste nationella databaser för ekologiskt utsäde också innehålla uppgifter om tillgången på ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning enligt EU-förordning 2018/848.

Länkarna till databaserna för ekologiskt utsäde i Norge, Schweiz och Storbritannien har lagts till för information.