Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Mahepõllumajanduse andmebaasid

Mahepõllumajanduse teabesüsteem

Mahepõllumajanduse teabesüsteem (OFIS) on keskne andmebaas, mis sisaldab teavet järgmise kohta:

  • koostisainete lubade andmine;
  • ELi, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kontrolliasutused ja kontrollorganid;
  • samaväärsuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganid ja kontrolliasutused.

ELi liikmesriigid sisestavad andmebaasi teavet kehtivate mahepõllumajandust käsitlevate õigusaktide alusel.

Andmebaas OFIS võimaldab ELi liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil vahetada mahepõllumajanduslikke tooteid käsitlevaid põllumajandusandmeid ning annab ajakohast teavet üldsusele.

Mahepõllumajanduslike seemnete andmebaasid

Kõik mahepõllumajanduslikud taimed ja taimsed saadused peavad olema kasvatatud taimsest paljundusmaterjalist (seemned, pistikud, risoomid jne), mis vastab mahepõllumajanduslikele standarditele.

Iga ELi liikmesriik peab pidama riiklikku mahepõllumajanduslike seemnete andmebaasi, et põllumajandustootjad saaksid hõlpsasti kindlaks teha mahepõllumajanduslike seemnete tarnijad oma riigis. Iga ELi liikmesriik teeb teatavaks riiklikult määratud organisatsiooni, kes vastutab mahepõllumajanduslikult toodetud seemnete ja nende tarnijate loetelu ajakohastamise eest. Alates 1. jaanuarist 2022 peavad riiklikud mahepõllumajanduslike seemnete andmebaasid sisaldama andmeid mahepõllumajandusliku ja üleminekuaja taimse paljundusmaterjali kättesaadavuse kohta, nagu on sätestatud ELi määruses 2018/848.

Lingid Norra, Šveitsi ja Ühendkuningriigi mahepõllumajanduslike seemnete riiklikele andmebaasidele on sellel lehel esitatud tehnilise teabe korras.