Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Βάσεις δεδομένων αναφοράς για τη βιολογική γεωργία

Σύστημα πληροφοριών για τη βιολογική γεωργία

Το σύστημα πληροφοριών για τη βιολογική γεωργία (OFIS) είναι η κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

  • άδειες για συστατικά·
  • αρχές και φορείς ελέγχου στην ΕΕ, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία·
  • φορείς και αρχές ελέγχου για την αναγνώριση της ισοδυναμίας.

Οι χώρες της ΕΕ καταχωρίζουν πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία.

Η βάση δεδομένων OFIS δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταλλάσσουν γεωργικά δεδομένα για τα βιολογικά προϊόντα και παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες στο κοινό.

Βάσεις δεδομένων για βιολογικούς σπόρους

Όλα τα βιολογικά φυτά και τα φυτικά προϊόντα πρέπει να καλλιεργούνται από φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (σπόροι, μοσχεύματα, ριζώματα κ.λπ.) που πληροί τα βιολογικά πρότυπα.

Κάθε χώρα της ΕΕ υποχρεούται να τηρεί εθνική βάση δεδομένων για βιολογικούς σπόρους ώστε οι γεωργοί να εντοπίζουν εύκολα τους προμηθευτές βιολογικών σπόρων στις χώρες τους. Οι χώρες της ΕΕ κοινοποιούν τον οικείο φορέα τους που είναι αρμόδιος για την επικαιροποίηση των καταλόγων των σπόρων που έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο και των προμηθευτών τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι εθνικές βάσεις δεδομένων για τους βιολογικούς σπόρους θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα βιολογικού και υπό μετατροπή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848.

Σε αυτή τη σελίδα παρατίθενται για τεχνικά στοιχεία αναφοράς οι σύνδεσμοι προς τις εθνικές βάσεις δεδομένων για τους βιολογικούς σπόρους της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.