Skip to main content
Agriculture and rural development

Asperges du Blayais SGB

Den skyddade geografiska beteckningen är en garant för att produkter i åtminstone ett steg produceras, bearbetas och bereds i området.

Historia

Fält med sparrisbäddar som är täckta med plast. © APBA
Fält med sparrisbäddar som är täckta med plast. © APBA

Med Asperges du Blayais PGI avses några sorter av vit och lila sparris som odlas i vissa kommuner i de franska departementen Gironde och Charente-Maritime. Sparrisen fick status som skyddad geografisk beteckning 2015.

Karta över Blayais-regionen i Frankrike

Sparrisen Asperges du Blayais SGB odlas och skördas i sydvästra Frankrike på floden Girondes högra strand och en liten bit inåt landet på ett antal platser. Regionen kallas för Blayais. Runt Girondes flodmynning råder ideala förhållanden för att odla vin på de leriga kullarna och sparris på det sandiga låglandet. Det är tack vare den här odlingsplatsen som denna delikata grönsak har utvecklat sin raffinerade smak och sina unika egenskaper.

Det tunna skalet, kvaliteten på knopparna som gör att de smälter i munnen och sparrisens mjukhet och söta smak beror på sammansättningen hos Périgord-sanden. Marken där sparrisen odlas består i genomsnitt av över 75 % sand. Sanden är svart, vilket är ett tecken på att den är mycket rik på organiskt material. Den är också mycket finkornig och värms snabbt upp.

Förutom den naturligt dränerade och tempererade miljön är klimatet, som är starkt påverkat av havet och Girondes närliggande flodmynning, en tillgång. Väderförhållandena är ideala för en snabb tillväxt under sparrissäsongen med mycket milt väder från mars och framåt och regelbunden nederbörd mellan mars och juni. Det milda klimatet är också bra för tidiga skördar och tar bor en del av sparrisens naturliga bitterhet.

Sparrisen skördas för hand varje dag mellan april och juni. © APBA
Sparrisen skördas för hand varje dag mellan april och juni. © APBA

Blayaissparrisens mjälla konsistens tillsammans med dess söta smak fångas väl av den franska sloganen ”De la pointe au talon tout est bon!” (”God från topp till tå!”), som har använts i generationer för att beskriva denna delikatess. Kvaliteten på Asperges du Blayais SGB gör att dess rykte sträcker sig långt utanför det område där sparrisen odlas. Den säljs inte bara i Frankrike utan också i resten av Europa, Kina och Japan.

Produktion

Följande noggrant utvalda sorter av Asperges du Blayais SGB odlas: Andreas, Avalim, Cumulus, Darbella, Dariana, Darlise, Emma, Eposs, Grolim, Gynlim, Herkolim, Obelisk, Orane, Ramada, Rambo, Rapsody, Ravel, Thielim, Vilmorin 26, Vilmorin 31 och Vitalim. Nya sorter kan komma att införas, om de uppfyller den höga kvalitetsstandard som har slagits fast för produkten.

Numera omfattar odlingsmetoderna för Asperges du Blayais SGB systematisk kupning, som gör att den vita färgen bevaras. Kupningen kan kompletteras med marktäckning av bäddarna, vilket optimerar klimatets fördelar.

asperges-du-blayais-verti01.jpg

Färgen på Asperges du Blayais SGB bestäms av färgen på knopparna. För vit sparris är knoppen vit, medan den för lila sparris går från rosa till lila. Resten av skottet är alltid vitt, men kan ha en lätt rosa ton.

Flera faktorer i sparrisens utseende vittnar om produktens höga kvalitet. För det första är knopparna tätt slutna och skotten är välformade: de är varken ihåliga, brutna eller spruckna, men kan vara något böjda. Längden är högst 12 cm för sparrisknoppar, 12 till 17 cm för kort sparris och över 17 cm för lång sparris. Maxlängden är 22 cm. Minsta diameter är 12 mm, mätt mitt på sparrisen.

Vid sorteringen ser man till att enbart välja ut lång sparris med vita skott och vita eller lila knoppar, som är ett tecken på att de är mjälla. Man lägger särskilt stor vikt vid att undvika risken för uttorkning och andra risker som är förknippade med tvättning, sortering och kylning med reglerad fuktighetsnivå, eftersom sparrisens sprödhet till stor del beror på hur färsk den är och på hur väl den naturliga fuktigheten bevaras. Det får aldrig gå mer än tio timmar mellan skörd och kylning. I väntan på att sparrisen ska levereras eller förpackas måste den lagras i ett kallt och fuktigt rum (över 80 procents luftfuktighet och en temperatur på mellan 2 och 7 °C).

Gironde Estuary
Girondemynnigens högra flodbank har ett perfekt klimat för att odla Asperges du Blayais SGB. © APBA

Skalning, antingen för hand eller i maskin, är frivilligt och görs efter sorteringen. Sorteringen av Asperges du Blayais SGB måste till skillnad från skalning och paketering utföras på produktionsplatsen.

Läs mer

Asperges du Blayais SGB – rättsakt

Skyddad geografisk beteckning

Kvalitetsmärkt mat och dryck i EU

Panerad Asperges du Blayais SGB

Ett recept med inspiration av den mjuka och söta smaken hos sparrisen Asperges du Blayais SGB som tillsammans med färska ingredienser ger en god rätt.