Skip to main content
Agriculture and rural development

Asperges du Blayais CHZO

Chráneným zemepisným označením (CHZO) sa zaisťuje, že aspoň jedna z fáz výroby, spracovania alebo prípravy sa uskutočňuje v danom regióne.

Pôvod

Field of asparagus
Polia so špargľovými záhonmi sú zakryté plastovými mulčovacími fóliami. © APBA

Asperges du Blayais CHZO je názov pre rôzne odrody bielej alebo fialovej špargle, ktoré sa pestujú v konkrétnych obciach vo francúzskych departementoch Gironde a Charente-Maritime. Štatút európskeho chráneného zemepisného označenia získali v roku 2015.

Mapa regiónu Blayais, Francúzsko

Špargľa Asperges du Blayais CHZO sa pestuje a zbiera v juhozápadnom Francúzsku na pravom brehu ústia rieky Gironde a ďalej vo vnútrozemí vo viacerých lokalitách v oblasti známej aj ako región Blayais. Krajina v okolí ústia predstavuje osobité prírodné prostredie, ideálne na pestovanie viniča na ílovitých úbočiach, ako aj na pestovanie špargle na piesčitých rovinách. Vďaka týmto podmienkam získala táto lahodná zelenina jemnú chuť a charakteristické vlastnosti.

Jemná šupka špargle a šťavnatá hlavička, ako aj jemná a sladká chuť celého výhonku závisia od zloženia pôdy, v ktorej prevažujú périgordské piesky. Priemerný podiel piesku v pôdach, na ktorých sa pestuje špargľa, je vyšší ako 75 %. Tento piesok sa vyznačuje čiernou farbou, čo znamená, že obsahuje vysoký podiel organickej hmoty, je veľmi jemný a rýchlo sa zohreje.

Okrem toho, že toto prostredie je prirodzene odvodňované a temperované, jeho ďalšou výhodou je podnebie výrazne ovplyvnené oceánom a neďalekým ústím rieky Gironde. Poveternostné podmienky sú ideálne pre rýchly rast počas špargľovej sezóny, ktorá sa vyznačuje veľmi miernymi teplotami už od marca a pravidelnými zrážkami v mesiacoch marec až jún. Mierne podnebie zároveň podporuje skorý zber úrody a obmedzuje prirodzenú horkosť špargle.

Špargľa sa zberá ručne každý deň od apríla do júna. © APBA
Špargľa sa zberá ručne každý deň od apríla do júna. © APBA

Jemná textúra špargle Asperges du Blayais CHZO, ktorú nádherne dopĺňa sladká chuť, sa odráža vo francúzskom slogane „De la pointe au talon tout est bon!“ („Chutná od špičky k päte!“), ktorý túto lahôdku vystihuje už po niekoľko generácií. Kvalita špargle Asperges du Blayais CHZO znamená, že jej dobrá povesť ďaleko presahuje vymedzenú oblasť, v ktorej sa pestuje. Predáva sa nielen v celom Francúzsku, ale aj vo zvyšnej časti Európy, v Číne a Japonsku.

Výroba

Na výrobu špargle Asperges du Blayais CHZO sa používajú tieto starostlivo vybraté odrody: Andreas, Avalim, Cumulus, Darbella, Dariana, Darlise, Emma, Eposs, Grolim, Gynlim, Herkolim, Obelisk, Orane, Ramada, Rambo, Rapsody, Ravel, Thielim, Vilmorin 26, Vilmorin 31, Vitalim. Nové odrody je možné pridať, ak spĺňajú vysoké štandardy kvality stanovené pre tento výrobok.

V súčasnosti sa pestovateľské postupy špargle Asperges du Blayais CHZO vyznačujú systematickým kopcovaním, vďaka čomu si špargľa uchováva svoju belosť. Kopcovanie môže byť doplnené o mulčovanie valov, čím sa optimalizujú blahodarné účinky podnebia.

asperges-du-blayais-verti01.jpg

Farba špargle Asperges du Blayais CHZO sa vymedzuje podľa sfarbenia hlavičky. V prípade bielej špargle je hlavička biela, kým v prípade fialovej špargle je ružová až fialová. Zvyšná časť výhonku je vždy biela, môže mať jemný ružový odtieň.

Kvalita Asperges du Blayais CHZO sa odvíja od viacerých špecifík, ktoré sa týkajú vzhľadu špargle. Po prvé, hlavičky sú uzavreté a výhonky dobre tvarované: nie sú duté, popraskané, ani rozštiepené a môžu byť mierne zakrivené. Dĺžka hlavičky je do 12 cm, krátka špargľa meria od 12 do 17 cm a dlhá špargľa viac ako 17 cm. Maximálna dĺžka je 22 cm. Minimálny priemer, ktorý sa meria na reze v polovici dĺžky, je 12 mm.

Triedenie slúži na výber iba takej špargle, ktorá má biele výhonky s bielou alebo fialovou hlavičkou a vysokú stonku, čo je záruka jemnosti. Mimoriadna pozornosť sa venuje riziku vysušenia a veľký význam sa prikladá umývaniu, triedeniu a skladovaniu v chlade pri regulovanej vlhkosti. Jemnosť špargle totiž do značnej miery závisí od čerstvosti a udržania prirodzenej vlhkosti. Čas medzi zberom a uskladnením v chlade nikdy nesmie presiahnuť 10 hodín. Špargľa sa musí pred expedovaním alebo balením skladovať vo vlhkej chladnej komore (vlhkosť nad 80 % a teplota 2 – 7° C).

Gironde Estuary
Pravý breh ústia rieky Gironde sa môže pochváliť ideálnym podnebím na pestovanie špargle Asperges du Blayais CHZO. © APBA

Ručné alebo strojové lúpanie je nepovinné a vykonáva sa po triedení. Špargľa Asperges du Blayais CHZO sa musí triediť v mieste výroby, na rozdiel od lúpania a balenia.

Ďalšie informácie

Asperges du Blayais CHZO – právne špecifikácie

Chránené zemepisné označenie

Kvalitné potraviny a nápoje v celej Európe