Skip to main content
Agriculture and rural development

Tarifa kvotas

Kā importu Eiropas Savienībā pārvalda, izmantojot tarifa kvotas

Tarifa kvotu mērķis

Tarifa kvotas ļauj iepriekš noteiktu produkta daudzumu importēt ar tādu ievedmuitas nodokli (nodoklis kvotas robežās), kas ir zemāks nekā šim produktam parasti piemērojamā nodokļa likme.

Lauksaimniecības produktu tarifa kvotas

Tarifa kvotas, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, patlaban tiek pārvaldītas ar divām metodēm.

Rindas kārtības metode

Šīs tarifa kvotas pārvalda Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts.

Sīkāka informācija par tarifa kvotu piešķīrumiem atrodama tarifa kvotu datubāzē, kur aplūkojami arī kvotu pašreizējie atlikumi.

Importa un eksporta licenču izdošana

Šīs tarifa kvotas pārvalda Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts.

Tarifa kvotas piešķīrumus aprēķina, pamatojoties uz tarifa kvotas robežās pieejamajiem daudzumiem un pieteikumos norādītajiem daudzumiem, kurus valsts kompetentās iestādes paziņojušas Komisijai.

Kad Komisija ir aprēķinājusi un publiskojusi importa un eksporta tarifa kvotu piešķīruma koeficientus, ES dalībvalstīm attiecīgo tarifa kvotu robežās jāizdod importa vai eksporta licences par pieteikumos norādītajiem daudzumiem.

Ir pieejama arī informācija par licencēm, kas apturētas, atsauktas vai atjaunotas.

Dati par tirdzniecību un kvotām, arī nedēļas ziņojumi un tarifa kvotu piešķīrumu statistika, tiek publicēti agropārtikas datu portālā.

Licencēto uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēma

Lai reģistrētu informāciju par uzņēmējiem, kuri vēlas pieteikties uz tarifa kvotām, kam vajadzīga iepriekšēja obligāta reģistrācija (LORI tarifa kvotas), Komisija ir izveidojusi Licencēto uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (LORI) elektronisko sistēmu.

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/760 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/761 LORI sistēmā jāreģistrējas uzņēmējiem, kuri piesakās uz šādām tarifa kvotām:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422.

Komisija ir izstrādājusi detalizētus norādījumus par LORI elektroniskās sistēmas izmantošanu.

3 JŪLIJS 2020
LORI uzziņu rokasgrāmata LORI uzņēmējiem
latviešu
(999.67 KB - PDF)
Lejupielādēt
29 APRĪLIS 2022
LORI operators January – December 2021
English
(492.58 KB - PDF)
Lejupielādēt
4 AUGUSTS 2022
LORI operators June 2021 – May 2022
English
(1.24 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 SEPTEMBRIS 2022
LORI operators July 2021 – June 2022
English
(543.33 KB - PDF)
Lejupielādēt

Tarifa kvotu sadalījums pēc “Brexit”, sākot no 2021. gada 1. janvāra

Komisija ir publicējusi tabulu attiecībā uz tarifa kvotu sadalījumu konkrētiem ES PTO sarakstā iekļautiem lauksaimniecības produktiem pēc pārejas perioda beigām saistībā ar Apvienotās Karalistes attiecībām ar ES. Šī tabula attiecas uz to tarifa kvotu sadalījumu, kuru kvotas periods turpinās 2021. gada 1. janvārī saskaņā ar 1. panta 3. punktu Regulā (ES) 2019/386, kas grozīta ar Regulu (ES) 2020/2099.

Tās izveidē izmantota metodika, kas noteikta Regulā (ES) 2019/216, kurā paredzēts, ka tarifa kvotas, kas iekļautas Savienības koncesiju un saistību sarakstā, kurš ir daļa no 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību, ir sadalāmas starp ES un Apvienoto Karalisti. Šis sadalījums ir balstīts uz ES-27 kvotu izmantojuma daļu, kas noteikta minētās regulas pielikumā.

4 JANVĀRIS 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
English
(711.47 KB - PDF)
Lejupielādēt

Informācijas biļetens

Esiet informēti!

Piešķīruma koeficienti un lēmumi

24 SEPTEMBRIS 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
English
(HTML)
Lejupielādēt
24 SEPTEMBRIS 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas
English
(HTML)
Lejupielādēt

Saistītā informācija

  • Datni “Importa tarifa kvotu piešķīruma koeficienti” visērtāk pārlūkot, izmantojot grāmatzīmju paneli. Ja attiecīgais panelis neatveras, lejupielādējiet dokumentu.
  • Datnē “Importa tarifa kvotu piešķīruma koeficienti” redzams, kāds daudzums pieejams nākamajā piešķīruma periodā. Šis daudzums vēlāk var tikt atjaunināts, kad ir paziņoti neizmantotie daudzumi.

Juridiskais pamats

Juridiskais pamats, kas reglamentē lauksaimniecības produktu tarifa kvotu pārvaldību, ir ietverts Regulā (ES) Nr. 1308/2013 un dažādās nozariskajās regulās.

No 2021. gada ar licencēm pārvaldīto lauksaimniecības produktu tarifa kvotu pārvaldības noteikumi ir noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/760 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/761.

Saskaņā ar OV 2017/C 466/03 publicēto informāciju no 2018. gada 1. janvāra importa un eksporta tarifa kvotu piešķiršanas rezultāti tiek publicēti Komisijas tīmekļa vietnē.

No 2021. gada tarifa kvotu pārvaldības noteikumi lauksaimniecības produktiem, kuras pārvalda saskaņā ar rindas kārtības principu un kuru juridiskais pamats ir ES Regula 1308/2013, tiek noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1987 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/1988.