Skip to main content
Agriculture and rural development

Toldkontingenter

Forvaltning af import til EU via toldkontingenter

Formålet med toldkontingenter

Toldkontingenter muliggør import af en på forhånd fastsat mængde af et produkt til en lavere importtold (kontingenttoldsats) end den toldsats, der normalt gælder for produktet.

Toldkontingenter for landbrugsvarer

Toldkontingenter for landbrugsprodukter forvaltes i øjeblikket ved hjælp af to forskellige metoder.

"Først til mølle"-princippet

Denne type toldkontingenter forvaltes af Europa-Kommissionens afdeling for beskatning og toldunion.

Resterende kontingenter og yderligere oplysninger om tildeling af toldkontingenter fremgår af QUOTA-databasen.

Udstedelse af import- eller eksportlicenser

Disse toldkontingenter forvaltes af Kommissionens afdeling for landbrug og udvikling af landdistrikterne.

Tildelingerne af toldkontingenter beregnes på grundlag af de mængder, som er disponible inden for de toldkontingenter og de mængder, der ansøges om, som anmeldt til Kommissionen af de kompetente nationale myndigheder.

Når tildelingskoefficienterne for import- og eksporttoldkontingenter er blevet beregnet og offentliggjort af Kommissionen, skal EU-landene udstede import- eller eksportlicenser for de mængder, der ansøges om, inden for rammerne af de respektive toldkontingenter.

Der findes også oplysninger om de suspenderede, tilbagekaldte eller genindførte licenser.

Data om handel og kontingenter, herunder ugentlige rapporter og statistikker om tildelinger af toldkontingenter, offentliggøres på portalen for data om landbrugsfødevarer.

21 DECEMBER 2021
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts
English
(69.11 KB - PDF)
Download

Elektronisk system til registrering og identifikation af aktørers licens(ansøgning)er

Kommissionen har oprettet det elektroniske registrerings- og identifikationssystem for licensindehavere (LORI) til registrering af oplysninger om erhvervsdrivende, som er interesserede i at ansøge om toldkontingenter, som kræver obligatorisk forudgående registrering (de såkaldte LORI-toldkontingenter).

I overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning 2020/760 og Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/761 skal erhvervsdrivende registrere sig i LORI-systemet, hvis de ansøger om følgende toldkontingenter:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422

Kommissionen har udarbejdet detaljerede vejledninger til brug af det elektroniske LORI-system.

3 JULI 2020
Vejledning til LORI for operatører
dansk
(837.64 KB - PDF)
Download
29 APRIL 2022
LORI operators January – December 2021
English
(492.58 KB - PDF)
Download
4 AUGUST 2022
LORI operators June 2021 – May 2022
English
(1.24 MB - PDF)
Download
21 SEPTEMBER 2022
LORI operators July 2021 – June 2022
English
(543.33 KB - PDF)
Download

Fordeling af toldkontingenter fra 1. januar 2021 i forbindelse med brexit

Kommissionen har publiceret en tabel over fordelingen af toldkontingenter for udvalgte landbrugsprodukter, der er omfattet af EU's WTO-ordning, efter udløbet af overgangsperioden for Storbritanniens relation til EU. Tabellen vedrører fordeling af toldkontingenter, hvis kontingentperiode ikke er afsluttet pr. 1. januar 2021, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, i forordning (EU) nr. 2019/386 som ændret ved forordning (EU) nr. 2020/2099.

I den offentliggjorte tabel anvendes den metode, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 2019/216, der indeholder bestemmelser om, at de nævnte toldkontingenter, som er omfattet af EU's indrømmelser og tilsagn i bilaget til GATT-aftalen fra 1994, skal fordeles mellem EU og Storbritannien. Fordelingen sker ud fra en kontingentandel for EU-27, der er fastsat i forordningens bilag.

4 JANUAR 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
English
(711.47 KB - PDF)
Download

Nyhedsbrev

Hold dig informeret

Tildelingskoefficienter og afgørelser

24 SEPTEMBER 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
English
(HTML)
Download
24 SEPTEMBER 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas
English
(HTML)
Download

Relaterede oplysninger

  • Filen "Tildelingskoefficienter for importtoldkontingenter" bør anvendes sammen med bookmarks-panelet. Hvis panelet ikke kan åbnes, kan dette dokument downloades.
  • I filen "Tildelingskoefficienter for importtoldkontingenter" er det angivet, hvilken mængde der er til rådighed for næste tildeling i tabellen over toldkontingenter. Mængderne bliver løbende opdateret på baggrund af oplysninger om uudnyttede mængder.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for forvaltning af landbrugstoldkontingenter er forordning (EU) nr. 1308/2013 og forskellige sektorspecifikke bestemmelser.

Fra 2021 er reglerne vedrørende administration af toldkontingenter for landbrugsprodukter, der forvaltes via licenser, fastlagt i Kommissionens delegerede forordning 2020/760 og Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/761.

I henhold til EUT 2017/C 466/03 og fra 1. januar 2018 offentliggøres resultaterne af tildelingerne af import- og eksporttoldkontingenter på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Fra 2021 fastsættes reglerne for administration af toldkontingenter for landbrugsprodukter, der forvaltes efter "først til mølle"-princippet og med retsgrundlag i forordning (EU) 1308/2013, i Kommissionens delegerede forordning 2020/1987 og Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/1988.