Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Vámkontingensek

Vámkontingensek alkalmazása az Európai Unióba irányuló behozatalban

A vámkontingensek célja

A vámkontingensek lehetővé teszik, hogy egy előre meghatározott mennyiségű termék behozatala esetén az adott termékre rendesen alkalmazandó vámtételnél kevesebb vámot kelljen fizetni.

Mezőgazdasági vámkontingensek

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingenseket jelenleg két különböző módszer szerint kezelik.

Igénylési sorrend szerinti módszer

Ezeket a vámkontingenseket az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága kezeli.

A vámkontingens-kiosztásokkal kapcsolatos jelenlegi egyenlegeket és további információkat lásd a vámkontingens-adatbázisban.

Behozatali/kiviteli engedélyek kiadása

Ezeket a vámkontingenseket a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága kezeli.

A vámkontingensek kiosztásakor figyelembe veszik, hogy az adott termékkategóriában mekkora mennyiségű termék áll rendelkezésre, illetve a tagállamok mekkora mennyiségekre tartanak igényt (erről az illetékes tagállami hatóságok értesítik a Bizottságot).

A Bizottság először kiszámítja és nyilvánosságra hozza a kiviteli és a behozatali vámkontingensek elosztási együtthatóit. Az egyes országoknak ezután behozatali vagy kiviteli engedélyeket kell kiadniuk az adott vámkontingensek keretében igényelt mennyiségekre.

A felfüggesztett, visszavont vagy visszaállított engedélyekre vonatkozóan szintén rendelkezésre állnak információk.

A kereskedelemmel és a kvótákkal kapcsolatos információkról (többek között a vámkontingens-kiosztásokkal kapcsolatos jelentésekről és statisztikákról) az agrár-élelmiszeripari információs portálon lehet tájékozódni.

2021. DECEMBER 21.
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts
English
(69.11 KB - PDF)
Letöltés

Engedélyjogosultak elektronikus nyilvántartási és azonosító rendszere

A Bizottság elektronikus nyilvántartási és azonosító rendszert működtet, amelyben rögzítik a gazdasági szereplők adatait, amennyiben azok előzetes nyilvántartásba vétel hatálya alá tartozó vámkontingenseket igényelnek.

A Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete és a Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete értelmében azoknak a gazdasági szereplőknek kell regisztrálniuk magukat a rendszerben, akik az alábbi vámkontingensek valamelyikét igénylik:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422.

A Bizottság részletes iránymutatásokat dolgozott ki az engedélyjogosultak elektronikus nyilvántartási és azonosító rendszerének használatáról.

2020. JÚLIUS 3.
Referencia-útmutató a LORI elektronikus rendszerhez
magyar
(1007.09 KB - PDF)
Letöltés
2023. ÁPRILIS 11.
LORI operators January – December 2022
English
(230.08 KB - PDF)
Letöltés
2023. AUGUSZTUS 1.
LORI operators July 2022 – June 2023
English
(216.95 KB - PDF)
Letöltés

A brexithez kapcsolódó vámkontingensek felosztása 2021. január 1-jétől

A Bizottság közzétett egy táblázatot az EU WTO engedményes listájában szereplő egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek felosztásáról az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követő átmeneti időszak végén. A táblázatban azoknak a vámkontingenseknek a felosztása szerepel, amelyek időszaka az (EU) 2020/2099 rendelettel módosított (EU) 2019/386 rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével összhangban 2021. január 1-jén még tart.

A közzétett táblázat az (EU) 2019/216 rendeletben rögzített módszertant követi, amely szerint az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez csatolt uniós engedményes listában szereplő vámkontingenseket arányosan fel kell osztani az Unió és az Egyesült Királyság között. Ez a felosztás az EU–27-nek az említett rendelet mellékletében szereplő kvótafelhasználási részesedésén alapul.

2021. JANUÁR 4.
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
English
(711.47 KB - PDF)
Letöltés

Hírlevél

Legyen képben!

Elosztási együtthatók és határozatok

2018. SZEPTEMBER 24.
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
English
(HTML)
Letöltés
2018. SZEPTEMBER 24.
Allocation coefficients for export tariff rate quotas
English
(HTML)
Letöltés

Kapcsolódó információk

  • A „Behozatali vámkontingensek elosztási együtthatói” című fájlt a Könyvjelzők panellel kombinálva célszerű használni. Ha a panel nem nyílik meg, kérjük, töltse le ezt a dokumentumot.
  • A „Behozatali vámkontingensek elosztási együtthatói” című fájl vámkontingenseket tartalmazó táblázata rögzíti a következő elosztásnál rendelkezésre álló mennyiséget. Ez az adat frissülhet a később jelzett, fel nem használt mennyiségek függvényében.

Jogalap

A mezőgazdasági vámkontingensek kezelésének jogalapját az 1308/2013/EU rendelet és különböző ágazati rendeletek tartalmazzák.

A mezőgazdasági termékek engedélyhez kötött vámtarifáinak kezelését 2021-től a Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete és a Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete szabályozza.

A HL 2017/C 466/03 értelmében a behozatali vagy kiviteli vámkontingensek elosztásának eredményeit 2018. január 1-jétől közzétesszük a Bizottság weboldalán.

A mezőgazdasági termékek vámkontingenseinek az érkezési sorrend elve szerinti és az 1308/2013/EU rendeleten alapuló kezelését 2021-től a Bizottság (EU) 2020/1987 felhatalmazáson alapuló rendelete és a Bizottság (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelete szabályozza.

Események

  • Konferenciák és csúcstalálkozók

EU Agri-Food Days

  • 2023. december 5., kedd, 09:30 - 2023. december 8., péntek, 15:30 (CET)
  • Élőben követhető