Skip to main content
Agriculture and rural development

Vámkontingensek

Vámkontingensek alkalmazása az Európai Unióba irányuló behozatalban

A vámkontingensek célja

A vámkontingensek lehetővé teszik, hogy egy előre meghatározott mennyiségű termék behozatala esetén az adott termékre rendesen alkalmazandó vámtételnél kevesebb vámot kelljen fizetni.

Mezőgazdasági vámkontingensek

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingenseket jelenleg két különböző módszer szerint kezelik.

Igénylési sorrend szerinti módszer

Ezeket a vámkontingenseket az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága kezeli.

A vámkontingens-kiosztásokkal kapcsolatos jelenlegi egyenlegeket és további információkat lásd a vámkontingens-adatbázisban.

Behozatali/kiviteli engedélyek kiadása

Ezeket a vámkontingenseket a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága kezeli.

A vámkontingensek kiosztásakor figyelembe veszik, hogy az adott termékkategóriában mekkora mennyiségű termék áll rendelkezésre, illetve a tagállamok mekkora mennyiségekre tartanak igényt (erről az illetékes tagállami hatóságok értesítik a Bizottságot).

A Bizottság először kiszámítja és nyilvánosságra hozza a kiviteli és a behozatali vámkontingensek elosztási együtthatóit. Az egyes országoknak ezután behozatali vagy kiviteli engedélyeket kell kiadniuk az adott vámkontingensek keretében igényelt mennyiségekre.

A felfüggesztett, visszavont vagy visszaállított engedélyekre vonatkozóan szintén rendelkezésre állnak információk.

A kereskedelemmel és a kvótákkal kapcsolatos információkról (többek között a vámkontingens-kiosztásokkal kapcsolatos jelentésekről és statisztikákról) az agrár-élelmiszeripari információs portálon lehet tájékozódni.

Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts
English
(69.11 KB - PDF)
Letöltés

Engedélyjogosultak elektronikus nyilvántartási és azonosító rendszere

A Bizottság elektronikus nyilvántartási és azonosító rendszert működtet, amelyben rögzítik a gazdasági szereplők adatait, amennyiben azok előzetes nyilvántartásba vétel hatálya alá tartozó vámkontingenseket igényelnek.

A Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete és a Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete értelmében azoknak a gazdasági szereplőknek kell regisztrálniuk magukat a rendszerben, akik az alábbi vámkontingensek valamelyikét igénylik:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422.

A Bizottság részletes iránymutatásokat dolgozott ki az engedélyjogosultak elektronikus nyilvántartási és azonosító rendszerének használatáról.

Referencia-útmutató a LORI elektronikus rendszerhez
magyar
(1007.09 KB - PDF)
Letöltés
LORI operators January – December 2021
English
(492.58 KB - PDF)
Letöltés
LORI operators June 2021 – May 2022
English
(1.24 MB - PDF)
Letöltés
LORI operators July 2021 – June 2022
English
(543.33 KB - PDF)
Letöltés

A brexithez kapcsolódó vámkontingensek felosztása 2021. január 1-jétől

A Bizottság közzétett egy táblázatot az EU WTO engedményes listájában szereplő egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek felosztásáról az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követő átmeneti időszak végén. A táblázatban azoknak a vámkontingenseknek a felosztása szerepel, amelyek időszaka az (EU) 2020/2099 rendelettel módosított (EU) 2019/386 rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével összhangban 2021. január 1-jén még tart.

A közzétett táblázat az (EU) 2019/216 rendeletben rögzített módszertant követi, amely szerint az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez csatolt uniós engedményes listában szereplő vámkontingenseket arányosan fel kell osztani az Unió és az Egyesült Királyság között. Ez a felosztás az EU–27-nek az említett rendelet mellékletében szereplő kvótafelhasználási részesedésén alapul.

Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
English
(711.47 KB - PDF)
Letöltés

Hírlevél

Legyen képben!

Elosztási együtthatók és határozatok

Allocation coefficients for import tariff rate quotas
English
(HTML)
Letöltés
Allocation coefficients for export tariff rate quotas
English
(HTML)
Letöltés

Kapcsolódó információk

  • A „Behozatali vámkontingensek elosztási együtthatói” című fájlt a Könyvjelzők panellel kombinálva célszerű használni. Ha a panel nem nyílik meg, kérjük, töltse le ezt a dokumentumot.
  • A „Behozatali vámkontingensek elosztási együtthatói” című fájl vámkontingenseket tartalmazó táblázata rögzíti a következő elosztásnál rendelkezésre álló mennyiséget. Ez az adat frissülhet a később jelzett, fel nem használt mennyiségek függvényében.

Jogalap

A mezőgazdasági vámkontingensek kezelésének jogalapját az 1308/2013/EU rendelet és különböző ágazati rendeletek tartalmazzák.

A mezőgazdasági termékek engedélyhez kötött vámtarifáinak kezelését 2021-től a Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete és a Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete szabályozza.

A HL 2017/C 466/03 értelmében a behozatali vagy kiviteli vámkontingensek elosztásának eredményeit 2018. január 1-jétől közzétesszük a Bizottság weboldalán.

A mezőgazdasági termékek vámkontingenseinek az érkezési sorrend elve szerinti és az 1308/2013/EU rendeleten alapuló kezelését 2021-től a Bizottság (EU) 2020/1987 felhatalmazáson alapuló rendelete és a Bizottság (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelete szabályozza.