Skip to main content
Agriculture and rural development

Tariefcontingenten

Regulering van de invoer in de EU via tariefcontingenten

Het doel van tariefcontingenten

Tariefcontingenten maken het mogelijk een vooraf bepaalde hoeveelheid van een product tegen lagere invoerrechten (contingentrecht) dan normaal voor dat product in te voeren.

Landbouwtariefcontingenten

Tariefcontingenten voor landbouwproducten worden momenteel toegewezen via twee methoden.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Deze tariefcontingenten worden toegewezen door DG TAXUD van de Europese Commissie.

De resterende contingenten en meer informatie over de tariefcontingenten zijn te vinden in de tariefcontingentendatabank.

Afgifte van invoer- of uitvoercertificaten

Deze tariefcontingenten worden toegewezen door DG AGRI van de Commissie.

Toewijzingen gebeuren op basis van het beschikbare contingent en de aangevraagde hoeveelheden, die de nationale overheden moeten doorgeven aan de Commissie.

Zodra de Commissie haar berekeningen heeft gepubliceerd, moeten de EU-landen in- en uitvoercertificaten afgeven voor de binnen de tariefcontingenten aangevraagde hoeveelheden.

Ook certificaten die geschorst, ingetrokken of opnieuw geactiveerd worden, worden bekendgemaakt.

Gegevens over handel en contingenten, waaronder wekelijkse verslagen en de statistieken over toewijzingen van tariefcontingenten, worden gepubliceerd op het dataportaal voor agrovoedingsmiddelen.

21 DECEMBER 2021
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts
English
(69.11 KB - PDF)
Downloaden

Systeem voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers

De Commissie heeft een elektronisch systeem opgezet voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers (LORI) die geïnteresseerd zijn in de aanvraag van tariefcontingenten waarvoor voorafgaande registratie verplicht is (zogenaamde LORI-tariefcontingenten).

Overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 van de Commissie moeten marktdeelnemers zich vooraf registreren in LORI als zij de volgende tariefcontingenten willen aanvragen:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422

De Commissie heeft gedetailleerde richtsnoeren voor het gebruik van het LORI-systeem opgesteld.

3 JULI 2020
LORI-handleiding voor LORI-marktdeelnemers
Nederlands
(901.77 KB - PDF)
Downloaden
11 APRIL 2023
LORI operators January – December 2022
English
(230.08 KB - PDF)
Downloaden
1 AUGUSTUS 2023
LORI operators July 2022 – June 2023
English
(216.95 KB - PDF)
Downloaden

Verdeling van tariefcontingenten naar aanleiding van de brexit vanaf 1 januari 2021

De Commissie heeft een tabel bekendgemaakt met de verdeling van de tariefcontingenten voor bepaalde in de WTO-lijst van de EU opgenomen landbouwproducten na de overgangsperiode in het kader van de brexit. De tabel betreft de verdeling van de tariefcontingenten waarvoor de contingentperiode loopt op 1 januari 2021, overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Verordening (EU) 2019/386, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/2099.

De tabel volgt de methodologie van Verordening (EU) 2019/216, waarin is bepaald dat de tariefcontingenten die zijn opgenomen in de aan de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 gehechte lijst van de EU van concessies en verbintenissen, moeten worden verdeeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Die verdeling is gebaseerd op het in de bijlage bij die verordening vastgestelde aandeel van de EU-27 in het gebruik van die contingenten.

4 JANUARI 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
English
(711.47 KB - PDF)
Downloaden

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Toewijzingscoëfficiënten en -besluiten

24 SEPTEMBER 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
English
(HTML)
Downloaden
24 SEPTEMBER 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas
English
(HTML)
Downloaden

Meer informatie

  • Het bestand "Toewijzingscoëfficiënten voor invoertariefcontingenten" kan het best worden gebruikt in combinatie met het bookmarksvenster. Gaat dat venster niet open, download het document dan.
  • In het bestand "Toewijzingscoëfficiënten voor invoertariefcontingenten” staat de beschikbare hoeveelheid voor de volgende toewijzing in de tabel met tariefcontingenten. Na verloop van tijd kan deze hoeveelheid worden aangepast als er ongebruikte hoeveelheden worden gemeld.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het beheer van de tariefcontingenten voor landbouwproducten zijn Verordening (EU) nr. 1308/2013 en verschillende sectorale verordeningen.

Vanaf 2021 zijn de regels voor het beheer van landbouwtariefcontingenten aan de hand van certificaten vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 van de Commissie.

Overeenkomstig PB 2017/C 466/03 worden de resultaten van de tariefcontingenten voor de invoer en uitvoer sinds 1 januari 2018 bekendgemaakt op de website van de Commissie.

Vanaf 2021 zijn de regels voor het beheer van tariefcontingenten voor landbouwproducten op basis van het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” en op basis van de rechtsgrondslag in Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1987 en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie.

Evenementen

  • Conferenties en topontmoetingen

EU Agri-Food Days

  • dinsdag 5 december 2023, 09:30 - vrijdag 8 december 2023, 15:30 (CET)