Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Contingente tarifare

Gestionarea importurilor în Uniunea Europeană prin intermediul contingentelor tarifare

Scopul contingentelor tarifare

Contingentele tarifare (CT) permit importul unei cantități prestabilite de produse la un nivel mai scăzut al taxelor de import (taxă vamală contingentară).

Contingente tarifare agricole

Contingentele tarifare legate de produsele agricole sunt gestionate în prezent prin două metode diferite.

Metoda „primul venit, primul servit”

Aceste contingente tarifare sunt gestionate de Direcția Generală Fiscalitate și Uniune Vamală din cadrul Comisiei Europene.

Soldurile curente și informațiile suplimentare privind alocarea contingentelor tarifare sunt păstrate în baza de date privind contingentele tarifare.

Contingente tarifare gestionate cu licențe agricole – eliberarea de licențe de import sau export

Aceste contingente tarifare sunt gestionate de Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Alocarea contingentelor tarifare se calculează pe baza cantităților disponibile în cadrul contingentului tarifar și a cantităților solicitate de autoritățile naționale și notificate Comisiei Europene.

De îndată ce coeficienții de alocare pentru contingentele tarifare de import și de export sunt calculați și publicați de Comisie, țările UE trebuie să elibereze licențe de import sau de export pentru cantitățile solicitate în cadrul contingentelor tarifare respective.

De asemenea, sunt oferite informații cu privire la licențele care au fost suspendate, retrase sau reinstituite.

Informațiile privind comerțul și contingentele, inclusiv rapoartele săptămânale și statisticile referitoare la alocarea contingentelor tarifare, sunt publicate pe portalul privind informațiile din sectorul agroalimentar.

4 DECEMBRIE 2023
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

Sistemul de înregistrare și identificare a operatorilor care depun cereri de licențe

Comisia a creat sistemul electronic de înregistrare și identificare a operatorilor care depun cereri de licențe (Licence Operator Registration and Identification – LORI) pentru a înregistra informațiile privind operatorii interesați să depună o cerere de înregistrare a contingentelor tarifare care necesită înregistrarea obligatorie (contingente tarifare LORI).

În conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei, ar trebui să se înregistreze în sistemul LORI operatorii care depun o cerere de înregistrare a următoarelor contingente tarifare:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Comisia a elaborat orientări detaliate cu privire la utilizarea sistemului electronic LORI.

3 IULIE 2020
Ghidul de referință LORI pentru operatorii LORI
1 FEBRUARIE 2024
LORI operators January – December 2023
17 IULIE 2023
LORI operators June 2022 – May 2023
1 AUGUST 2023
LORI operators July 2022 – June 2023

Repartizarea contingentelor tarifare pentru Brexit începând cu 1 ianuarie 2021

Comisia a publicat un tabel privind repartizarea contingentelor tarifare pentru anumite produse agricole incluse în lista OMC a UE, după încheierea perioadei de tranziție în ceea ce privește relațiile UE cu Regatul Unit. Acest tabel se referă la repartizarea contingentelor tarifare a căror perioadă contingentară este în curs la 1 ianuarie 2021, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/386 al Comisiei, modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2099 al Comisiei.

Tabelul publicat respectă metodologia stabilită în Regulamentul (UE) 2019/216, care prevede că toate contingentele tarifare incluse în lista de concesii și angajamente a UE, anexată la Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, urmează să fie repartizate între UE și Regatul Unit, pe baza părții UE-27 în cadrul utilizării cotei, prevăzută în anexa la regulamentul respectiv.

4 IANUARIE 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Buletin informativ

Informați-vă

Decizii și coeficienți de alocare

24 SEPTEMBRIE 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24 SEPTEMBRIE 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Informații conexe

  • Pentru a consulta fișierul privind coeficienții de alocare pentru contingentele tarifare de import, accesați bara de navigare. Dacă aceasta nu se deschide, vă recomandăm să descărcați documentul.
  • Fișierul „Coeficienți de alocare pentru contingentele tarifare de import” indică cantitatea disponibilă pentru următoarea alocare în tabelul privind contingentele tarifare. Această cantitate poate fi actualizată în timp util, de îndată ce sunt notificate cantitățile neutilizate.

Temei juridic

Gestionarea contingentelor tarifare agricole este stabilită de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și de alte reglementări sectoriale.

Începând din 2021, normele de gestionare a contingentelor tarifare pentru produsele agricole gestionate prin licențe sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei.

În conformitate cu JO 2017/C 466/03 și începând de la 1 ianuarie 2018, rezultatele alocărilor contingentelor tarifare de import și export sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene.

Începând din 2021, normele privind gestionarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole administrate în baza principiului „primul venit, primul servit” și având drept temei juridic Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sunt stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1987 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1988 al Comisiei.

Evenimente

  • Expoziții
  • vineri, 26 iulie 2024, 09:00 - luni, 29 iulie 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Eveniment extern