Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Kontyngenty taryfowe

Zarządzanie przywozem do Unii Europejskiej poprzez kontyngenty taryfowe

Cel kontyngentów taryfowych

Kontyngenty taryfowe pozwalają na przywóz określonej ilości produktu po niższych stawkach celnych przywozowych (stawka celna w ramach kontyngentu) od stawki celnej zwykle stosowanej dla tego produktu.

Kontyngenty taryfowe na produkty rolne

W zarządzaniu kontyngentami taryfowymi używane są obecnie dwie różne metody:

metoda rozpatrywania według kolejności zgłoszeń

Tymi kontyngentami taryfowymi zarządza Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej.

Bieżące salda i dodatkowe informacje na temat kontyngentów taryfowych znajdują się w bazie danych konsultacji w sprawie kontyngentów taryfowych.

Kontyngenty taryfowe zarządzane za pośrednictwem pozwoleń w zakresie produktów rolnych – wydawanie pozwoleń na przywóz lub wywóz

Tymi kontyngentami taryfowymi zarządza Dyrekcja Generalna Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przydziały kontyngentów taryfowych są obliczane na podstawie ilości dostępnych w ramach kontyngentu taryfowego i ilości, których dotyczy wniosek przekazany Komisji Europejskiej przez właściwe organy krajowe.

Po obliczeniu i podaniu do wiadomości publicznej przez Komisję współczynników przydziału w odniesieniu do przywozowych oraz wywozowych kontyngentów taryfowych, kraje UE muszą wydawać pozwolenia na przywóz lub wywóz ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach odpowiednich kontyngentów taryfowych.

Dostępne są również informacje dotyczące pozwoleń, które zostały zawieszone, wycofane lub przywrócone.

Dane dotyczące handlu i kontyngentów, w tym cotygodniowe sprawozdania i statystyki dotyczące przydziałów kontyngentów taryfowych, są publikowane w portalu danych rolno-spożywczych.

4 GRUDNIA 2023
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

System rejestracji i identyfikacji podmiotów ubiegających się o pozwolenia (LORI)

Komisja utworzyła elektroniczny system rejestracji i identyfikacji podmiotów ubiegających się o pozwolenia (LORI) w celu rejestrowania informacji na temat podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o kontyngenty taryfowe, które wymagają uprzedniej obowiązkowej rejestracji (tak zwane kontyngenty taryfowe LORI).

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/760 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/761 podmioty ubiegające się o następujące kontyngenty taryfowe powinny zarejestrować się w systemie LORI:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Komisja opracowała szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z systemu elektronicznego LORI.

3 LIPCA 2020
Przewodnik referencyjny dotyczący systemu elektronicznego LORI
1 LUTEGO 2024
LORI operators January – December 2023
17 LIPCA 2023
LORI operators June 2022 – May 2023
1 SIERPNIA 2023
LORI operators July 2022 – June 2023

Podział kontyngentów taryfowych od dnia 1 stycznia 2021 r. w związku z brexitem

Komisja opublikowała tabelę dotyczącą podziału kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne ujęte w unijnej liście koncesyjnej WTO w związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego stosunków Wielka Brytanią z Unią. Tabela dotyczy podziału kontyngentów taryfowych, których okres obowiązywania kontyngentu trwa w dniu 1 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/386 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2099.

Opublikowana tabela jest zgodna z metodyką określoną w rozporządzeniu UE 2019/216, które stanowi, że kontyngenty taryfowe zawarte w liście koncesyjnej UE załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 mają być rozdzielone między UE a Wielką Brytanię. Podział ten opiera się na udziale UE-27 w wykorzystaniu kontyngentów określonym w załączniku do tego rozporządzenia.

4 STYCZNIA 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Biuletyn informacyjny

Bądź na bieżąco

Współczynniki przydziału i decyzje

24 WRZEŚNIA 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24 WRZEŚNIA 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Dodatkowe informacje

  • Z pliku „Współczynniki przydziału przywozowych kontyngentów taryfowych” najlepiej korzystać w połączeniu z panelem zakładek. Jeżeli panel się nie otwiera, należy pobrać ten dokument.
  • Plik „Współczynniki przydziału dla przywozowych kontyngentów taryfowych” wskazuje ilość dostępną dla następnego przydziału w tabeli kontyngentów taryfowych. W odpowiednim czasie ilość ta może zostać zaktualizowana o zgłoszone dodatkowe ilości niewykorzystane.

Podstawa prawna

Podstawa prawna zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty rolne znajduje się w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 i w różnych rozporządzeniach sektorowych.

Obowiązujące od 2021 r. zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty rolne, którymi zarządza się poprzez pozwolenia, określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/760 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/761.

Zgodnie z Dz.U. 2017/C 466/03 i od dnia 1 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Komisji publikowane są wyniki przydziałów wywozowych i przywozowych kontyngentów taryfowych.

Od 2021 r. przepisy dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty rolne zarządzanymi zgodnie z zasadą przydzielania kontyngentów według kolejności zgłoszeń oraz z podstawą prawną w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/1987 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/1988.

Wydarzenia

  • Wystawy
  • piątek 26 lipca 2024 r., godz. 09:00 - poniedziałek 29 lipca 2024 r., godz. 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Wydarzenie zewnętrzne