Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Celní kvóty

Řízení dovozu produktů do Evropské unie prostřednictvím celních kvót

Účel celních kvót

Díky celním kvótám je možné dovézt předem stanovené množství určitého zboží za nižší dovozní clo (celní sazba v rámci kvóty), než je sazba cla, která se pro toto zboží běžně používá.

Zemědělské celní kvóty

Celní kvóty na zemědělské produkty jsou v současnosti spravovány dvěma různými metodami:

Metoda „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Tyto celní kvóty spravuje generální ředitelství Evropské komise odpovědné za daně a celní unii.

Stávající zůstatky kvót a další informace o přidělených celních kvótách najdete v databázi pro vyhledávání celních kvót.

Vydávání dovozních nebo vývozních licencí

Tyto celní kvóty spravuje generální ředitelství Komise odpovědné za zemědělství a rozvoj venkova.

Příděly celních kvót se vypočítávají na základě množství určitého produktu, které je v rámci určité celní kvóty k dispozici, a množství, o které příslušné orgány členských států požádají (formou oznámení Komisi).

Jakmile Komise vypočítá a zveřejní koeficienty přidělení pro dovozní a vývozní celní kvóty, musí země EU vydat dovozní nebo vývozní licence pro množství požadovaná v rámci příslušných celních kvót.

Dostupné rovněž musejí být informace o licencích, které byly pozastaveny, staženy nebo obnoveny.

Údaje o obchodu a kvótách, včetně týdenních zpráv a statistik o přidělování celních kvót, jsou zveřejňovány na portálu zemědělsko-potravinářských údajů.

21. PROSINCE 2021
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts
English
(69.11 KB - PDF)
Stáhnout

Systém pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů za účelem vydávání licencí

Komise zřídila elektronický systém pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů za účelem vydávání licencí (LORI), do něhož se zaznamenávají informace o hospodářských subjektech majících zájem zažádat o celní kvóty, které vyžadují předchozí povinnou registraci (tzv. „celní kvóty LORI“).

V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/761 by se v systému LORI měly registrovat subjekty, které žádají o následující celní kvóty:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422

Komise vypracovala podrobný návod na používání elektronického systému LORI.

3. ČERVENCE 2020
RefReferenční příručka k systému LORI pro hospodářské subjekty registrované v systému
čeština
(995.28 KB - PDF)
Stáhnout
11. DUBNA 2023
LORI operators January – December 2022
English
(230.08 KB - PDF)
Stáhnout
1. SRPNA 2023
LORI operators July 2022 – June 2023
English
(216.95 KB - PDF)
Stáhnout

Pobrexitové rozdělení celních kvót – od 1. ledna 2021

Komise zveřejnila tabulku s rozdělením celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedené v listině WTO pro Unii po skončení přechodného období týkajícího se vztahu Spojeného království k Unii. Tabulka se týká rozdělení celních kvót, jejichž kvótové období probíhá k 1. lednu 2021 v souladu s čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2019/386 ve znění nařízení (EU) 2020/2099.

Zveřejněná tabulka se řídí metodikou nařízení (EU) 2019/216, které stanoví, že celní kvóty uvedené v listině koncesí a závazků EU připojené ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 mají být rozděleny mezi EU a Spojené království. Toto rozdělení vychází z podílu EU-27 na využití kvót stanoveného v příloze uvedeného nařízení.

4. LEDNA 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
English
(711.47 KB - PDF)
Stáhnout

Zpravodaj

Odebírejte nejnovější informace

Koeficienty přidělení a rozhodnutí o přidělování

24. ZÁŘÍ 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
English
(HTML)
Stáhnout
24. ZÁŘÍ 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas
English
(HTML)
Stáhnout

Související informace

  • Soubor „Koeficienty přidělení pro dovozní celní kvóty“ doporučujeme používat ve spojení s panelem záložek. V případě, že se tento panel neotevře, je možné si daný dokument stáhnout.
  • Soubor „Koeficienty přidělení pro dovozní celní kvóty“ uvádí dostupné množství pro příští přidělení v tabulce celních kvót. Je možné, že po nahlášení nevyužitých množství bude dostupné množství ve vhodnou dobu aktualizováno.

Právní základ

Právní základ, kterým se upravují zemědělské celní kvóty, je stanoven v nařízení (EU) č. 1308/2013 a v různých odvětvových nařízeních.

Od roku 2021 jsou pravidla pro správu celních kvót pro zemědělské produkty řízené systémem licencí stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/761.

Jak je uvedeno v Úř. věst. 2017/C 466/03 jsou od 1. ledna 2018 výsledky přidělení dovozních a vývozních celních kvót zveřejňovány na internetových stránkách Komise.

Od roku 2021 jsou pravidla ke správě celních kvót pro zemědělské produkty – která se řídí zásadou „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a právním základem z nařízení EU 1308/2013 – stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987 a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1988.

Akce

  • Konference a summity

EU Agri-Food Days

  • úterý 5. prosince 2023, 09:30 - pátek 8. prosince 2023, 15:30 (CET)
  • Živý přenos je k dispozici