Skip to main content
Agriculture and rural development

Tarifinės kvotos

Importo į Europos Sąjungą valdymas taikant tarifines kvotas

Tarifinių kvotų tikslas

Tarifinės kvotos leidžia iš anksto nustatytą produkto kiekį importuoti taikant mažesnę importo muito normą (kvotos neviršijantį muitą) nei paprastai tam produktui taikoma muito norma.

Žemės ūkio tarifinės kvotos

Su žemės ūkio produktais susijusios tarifinės kvotos šiuo metu valdomos dviem skirtingais metodais.

Metodas vadovaujantis pirmumo principu

Šias tarifines kvotas administruoja Europos Komisijos mokesčių ir muitų sąjungos departamentas.

Esami balansai ir papildoma informacija apie tarifinių kvotų skyrimą saugomi Konsultacijų dėl tarifinių kvotų duomenų bazėje .

Importo arba eksporto licencijų išdavimas

Šias tarifines kvotas administruoja Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros departamentas.

Tarifinės kvotos paskirstomos pagal kiekvienos tarifinės kvotos kiekį ir kiekį, dėl kurio buvo pateiktos paraiškos ir apie kurį kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos pranešė Komisijai.

Komisijai apskaičiavus ir viešai paskelbus importo ir eksporto tarifinių kvotų koeficientus, ES šalys privalo išduoti importo arba eksporto licencijas prašomam kiekiui pagal atitinkamas tarifines kvotas.

Taip pat pateikiama informacija apie sustabdytas, atšauktas ar atkurtas licencijas.

Duomenys apie prekybą ir kvotas, įskaitant savaitines ataskaitas ir statistinius duomenis apie tarifinių kvotų paskirstymą, skelbiami žemės ūkio maisto produktų duomenų portale.

21 GRUODIS 2021
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts
English
(69.11 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Licencijas turinčių veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo sistema

Komisija sukūrė licencijas turinčių veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo elektroninę (LORI) sistemą, kurioje registruojama informacija apie veiklos vykdytojus, suinteresuotus teikti paraiškas dėl tarifinių kvotų, kurias privaloma iš anksto registruoti (vadinamosios LORI tarifinės kvotos).

Pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą 2020/760 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą 2020/761 veiklos vykdytojai, teikiantys paraiškas dėl šių tarifinių kvotų, turėtų registruotis LORI sistemoje:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, valdymo pagal licencijas sistema pakeičiama valdymu pagal eiliškumo principą.

Komisija parengė išsamias LORI elektroninės sistemos naudojimo gaires.

3 LIEPA 2020
LORI rekomendacijų vadovas LORI veiklos vykdytojams
lietuvių
(989.3 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
29 BALANDIS 2022
LORI operators January – December 2021
English
(492.58 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
4 RUGPJŪTIS 2022
LORI operators June 2021 – May 2022
English
(1.24 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
21 RUGSĖJIS 2022
LORI operators July 2021 – June 2022
English
(543.33 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

„Brexit’o“ tarifinių kvotų paskirstymas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, susijusiam su Jungtinės Karalystės santykiais su ES, Komisija paskelbė lentelę, kurioje nurodytas tam tikrų į ES PPO sąrašą įtrauktų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų paskirstymas. Lentelė susijusi su tarifinių kvotų, kurių laikotarpis tęsiasi 2021 m. sausio 1 d., paskirstymu pagal ES reglamento 2019/386 su pakeitimais, padarytais ES reglamentu 2020/2099, 1 straipsnio 3 dalį.

Paskelbtoje lentelėje vadovaujamasi metodika, nustatyta ES reglamente 2019/216, kuriame nustatyta, kad tarifinės kvotos, įtrauktos į ES nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašą, pridėtą prie 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos, turi būti paskirstytos ES ir Jungtinei Karalystei. Šis paskirstymas grindžiamas to reglamento priede nustatyta ES 27 kvotų naudojimo dalimi.

4 SAUSIS 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
English
(711.47 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Informacinis biuletenis

Gaukite reikiamą informaciją

Paskirstymo koeficientai ir sprendimai

24 RUGSĖJIS 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
English
(HTML)
Parsisiųsdinti
24 RUGSĖJIS 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

Susijusi informacija

  • Rinkmeną „Importo tarifinių kvotų paskirstymo koeficientai“ geriausiai naudoti kartu su adresyno prieiga. Jei prieiga neatveriama, parsisiųsdinkite šį dokumentą:
  • Rinkmenoje „importo tarifinių kvotų paskirstymo koeficientai“ nurodomas kiekis, kurį galima paskirstyti kitai TK lentelei. Laikui bėgant šis kiekis gali būti atnaujintas, papildomai nurodant nepanaudotus kiekius.

Teisinis pagrindas

Teisinis pagrindas, kuriuo reglamentuojamas žemės ūkio tarifinių kvotų valdymas, nustatytas ES reglamente Nr. 1308/2013 ir įvairiuose sektorių reglamentuose.

Nuo 2021 m. žemės ūkio produktų tarifinių kvotų, kurioms taikomos licencijos, administravimo taisyklės nustatytos Komisijos deleguotajame reglamente 2020/760 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente 2020/761.

OL 2017/C 466/03 ir nuo 2018 m. sausio 1 d. importo ir eksporto tarifinių kvotų paskirstymo rezultatai skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

Nuo 2021 m. žemės ūkio produktų tarifinių kvotų, administruojamų laikantis eiliškumo principo ir ES reglamente 1308/2013 nustatyto teisinio pagrindo administravimo taisyklės išdėstytos Komisijos deleguotajame reglamente 2020/1987 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente 2020/1988.