Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Tariffikiintiöt

Tuontia Euroopan unioniin hallinnoidaan tariffikiintiöiden avulla

Mitä tariffikiintiöt ovat?

Tariffikiintiöt mahdollistavat ennalta määrätyn tuotemäärän tuonnin tuotteen tavanomaista tullia alhaisemmilla tuontitulleilla (kiintiötullilla).

Maatalousalan tariffikiintiöt

Maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnoinnissa on tällä hetkellä käytössä kaksi eri menetelmää:

”Ensin tullutta palvellaan ensin” -menetelmä

Näitä tariffikiintiöitä hallinnoi verotuksesta ja tulliliitosta vastaava Euroopan komission osasto.

Tiedot jäljellä olevista määristä ja lisätiedot tariffikiintiöiden jakamisesta tallennetaan tariffikiintiöitä koskevaan hakutietokantaan.

Maatalousalan todistusten avulla hallinnoidut tariffikiintiöt – tuonti- tai vientitodistusten myöntäminen

Näitä tariffikiintiöitä hallinnoi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava Euroopan komission osasto.

Tariffikiintiön jako perustuu kiintiössä käytettävissä oleviin määriin sekä haettuihin määriin, joista toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet Euroopan komissiolle.

Kun komissio on laskenut ja julkaissut tuontitariffikiintiöihin ja vientitariffikiintiöihin sovellettavat jakokertoimet, EU-maiden on myönnettävä tuonti- tai vientitodistukset asianomaisista tariffikiintiöistä haetuille määrille.

Saatavilla on lisäksi tietoja keskeytetyistä, peruutetuista tai uudelleen voimaansaatetuista todistuksista.

Kauppaa ja kiintiöitä koskevat tiedot, mukaan lukien viikoittaiset raportit ja tariffikiintiöiden jakamista koskevat tilastotiedot, julkaistaan maatalouselintarviketietoportaalissa.

4. JOULUKUUTA 2023
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

Talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistamisjärjestelmä

Komissio on perustanut sähköisen LORI-järjestelmän (Licence operator Registration and Identification). Järjestelmään kirjataan tiedot toimijoista, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan pakollista ennakkorekisteröintiä edellyttäviä tariffikiintiöitä (ns. LORI-tariffikiintiöt).

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 mukaisesti toimijoiden olisi rekisteröidyttävä LORI-järjestelmään, jos ne hakevat seuraavia tariffikiintiöitä:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Komissio on laatinut yksityiskohtaiset ohjeet sähköisen LORI-järjestelmän käytöstä.

3. HEINÄKUUTA 2020
LORI-opas LORI-toimijoille
 • български
  (1.01 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (844.1 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (995.28 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (837.64 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (892.85 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (849.48 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.02 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (2.41 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (839.68 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (1012.51 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (1.11 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (999.67 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (989.3 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (1007.09 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (947.57 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (901.77 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (962.82 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (791.18 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (1011.99 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (996.64 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (981.6 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (881.17 KB - PDF)
  Lataa
1. HELMIKUUTA 2024
LORI operators January – December 2023
17. HEINÄKUUTA 2023
LORI operators June 2022 – May 2023
1. ELOKUUTA 2023
LORI operators July 2022 – June 2023

Brexit-tariffikiintiöiden jakaminen 1.1.2021 alkaen

Komissio on julkaissut taulukon EU:n WTO-luetteloon sisältyvien tiettyjen maataloustuotteiden tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n suhteita koskevan siirtymäkauden päätyttyä. Taulukko koskee niiden tariffikiintiöiden jakamista, joiden kiintiökausi on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/386, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/2099, 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti käynnissä 1.1.2021.

Julkaistussa taulukossa noudatetaan asetuksessa (EU) 2019/216 vahvistettua menetelmää, että tariffikiintiöt, jotka sisältyvät vuonna 1994 tehtyyn tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liitettyyn EU:n myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon, on jaettava EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kesken. Jaon perustana on mainitun asetuksen liitteessä esitetty EU27:n osuus kiintiön käytöstä.

4. TAMMIKUUTA 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla

Jakokertoimet ja -päätökset

24. SYYSKUUTA 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24. SYYSKUUTA 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Lisätietoa

 • Tiedoston ”Tuontitariffikiintiöiden jakokertoimet” käyttö onnistuu parhaiten Kirjanmerkit-paneelin avulla. Jos paneeli ei avaudu, lataa tämä asiakirja.
 • Tiedostosta ”Tuontitariffikiintiöiden jakokertoimet” näkyy tariffikiintiötaulukossa seuraavaan jakoon käytettävissä oleva määrä. Tämä määrä saattaa päivittyä ajan mittaan, kun käyttämättömistä määristä saadaan lisää ilmoituksia.

Oikeusperusta

Maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnoinnin oikeusperusta sisältyy asetukseen (EU) N:o 1308/2013 ja alakohtaisiin asetuksiin.

Todistusten avulla hallinnoitavien maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnointisäännöt vahvistetaan vuodesta 2021 alkaen komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/760 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/761.

EUVL:stä 2017/C 466/03 ja 1.1.2018 alkaen tuonti- ja vientitariffikiintiöiden jaon tulokset on julkaistu Euroopan komission verkkosivustolla.

Vuodesta 2021 alkaen ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 oikeusperustan mukaisesti hallinnoitavien maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/1987 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1988.

Tapahtumat

 • Näyttelyt
 • perjantai 26. heinäkuuta 2024 klo 09:00 - maanantai 29. heinäkuuta 2024 klo 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Ulkoinen tapahtuma