Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Carinske kvote

Upravljanje uvozom u Europsku uniju s pomoću carinskih kvota

Svrha carinskih kvota

Carinskim kvotama dopušta se uvoz unaprijed određene količine proizvoda po carinskim stopama koje su niže (carina unutar kvote) od carinske stope koja se uobičajeno primjenjuje na taj proizvod.

Carinske kvote za poljoprivredne proizvode

Za upravljanje carinskim kvotama koje se odnose na poljoprivredne proizvode trenutačno se koriste dvije različite metode.

Metoda prema redoslijedu dostavljanja zahtjeva

Tim carinskim kvotama upravlja Odjel za oporezivanje i carinsku uniju Europske komisije.

Trenutačna salda i dodatne informacije o dodjeli carinskih kvota možete naći u bazi podataka o carinskim kvotama.

Carinske kvote kojima se upravlja na temelju poljoprivrednih dozvola – izdavanje uvoznih ili izvoznih dozvola

Tim carinskim kvotama upravlja Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije.

Dodjela carinskih kvota izračunava se na temelju dostupnih količina u okviru određene carinske kvote i količina za koje su podneseni zahtjevi, kako su nacionalna tijela o njima obavijestila Europsku komisiju.

Nakon što Europska komisija izračuna i objavi koeficijente dodjele za uvozne i izvozne carinske kvote, države članice EU-a moraju izdati uvozne ili izvozne dozvole za količine za koje su podneseni zahtjevi u okviru carinskih kvota.

Dostupne su i informacije o suspendiranim, povučenim i ponovno uvedenim dozvolama.

Podaci o trgovini i kvotama, uključujući tjedna izvješća i statistiku o dodjeli carinskih kvota, objavljuju se na portalu za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

4. PROSINCA 2023.
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

Sustav za registraciju i identifikaciju subjekata koji posluju s dozvolama

Komisija je uspostavila elektronički sustav za registraciju i identifikaciju subjekata koji posluju s dozvolama (engl. „licence operator registration and identification”, LORI) u svrhu bilježenja informacija o subjektima zainteresiranima za primjenu carinskih kvota za koje je obvezna prethodna registracija (takozvane „LORI carinske kvote”).

U skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/760 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/761, u sustavu LORI trebali bi se registrirati subjekti koji podnose zahtjev za sljedeće carinske kvote:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Komisija je izradila detaljne smjernice o tome kako upotrebljavati elektronički sustav LORI.

3. SRPNJA 2020.
Referentni vodič za sustav LORI za gospodarske subjekte sustava LORI
1. VELJAČE 2024.
LORI operators January – December 2023
17. SRPNJA 2023.
LORI operators June 2022 – May 2023
1. KOLOVOZA 2023.
LORI operators July 2022 – June 2023

Brexit – raspodjela carinskih kvota od 1. siječnja 2021.

Nakon isteka prijelaznog razdoblja u pogledu odnosa Ujedinjene Kraljevine s EU-om, Komisija je objavila tablicu s raspodjelom carinskih kvota za određene poljoprivredne proizvode uvrštene u raspored WTO-a za EU. U tablici je prikazana raspodjela onih carinskih kvota čije je kvotno razdoblje na dan 1. siječnja 2021. još bilo u tijeku, u skladu s člankom 1. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/386 kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU)2020/2099.

Objavljena tablica izrađena je metodologijom utvrđenom u Uredbi (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća, kojom je predviđeno da se carinske kvote uvrštene u EU-ov raspored koncesija i obveza priložen Općem sporazumu o carinama i trgovini iz 1994. trebaju raspodijeliti između EU-a i Ujedinjene Kraljevine. Ta raspodjela temelji se na udjelu EU 27 u iskorištenosti kvote utvrđenom u Prilogu toj uredbi.

4. SIJEČNJA 2021.
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Bilten

Budite informirani

Koeficijenti dodjele i odluke o dodjeli

24. RUJNA 2018.
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24. RUJNA 2018.
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Povezane informacije

  • Datoteku „Koeficijenti dodjele za uvozne carinske kvote” najbolje je pospremiti u izbornik „Bookmarks”/„Knjižne oznake”. Ako se taj izbornik ne može otvoriti, preuzmite taj dokument.
  • Datoteka „Koeficijenti dodjele za uvozne carinske kvote”: pokazuje količine dostupne za sljedeću dodjelu u tablici carinskih kvota. Nakon izvjesnog vremena te bi količine mogle biti ažurirane dodatnim neiskorištenim količinama o kojima pristignu informacije.

Pravna osnova

Pravna osnova kojom se uređuje upravljanje carinskim kvotama za poljoprivredu sadržana je u Uredbi (EU) 1308/2013 i u raznim sektorskim propisima.

Za upravljanje carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima se upravlja na temelju dozvola od 2021. vrijede pravila utvrđena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/760 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/761.

U skladu sa SL 2017/C 466/03 i od 1. siječnja 2018. rezultati dodjele uvoznih i izvoznih carinskih kvota objavljuju se na internetskim stranicama Komisije.

Od 2021. na carinske kvote za poljoprivredne proizvode kojima se upravlja prema redoslijedu dostavljanja zahtjeva i za koje je pravna osnova Uredba (EU) br. 1308/2013 primjenjuju se pravila utvrđena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/1987 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1988.

Događanja

  • Izložbe
  • petak 26. srpnja 2024., 09.00 - ponedjeljak 29. srpnja 2024., 18.30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Vanjsko događanje

Novosti