Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Kraški pršut CHZO

Chránené zemepisné označenie (CHZO) zaručuje, že v danom regióne sa uskutočňuje minimálne jedna fáza výroby, spracovania alebo prípravy.

Pôvod

Kras je nehostinná, ale prekrásna krajina sedimentárnych skalných útvarov, ktoré sa týčia nad hlbokými jaskyňami, roklinami a podzemnými riekami.

Táto vápencová náhorná plošina sa nachádza na juhozápade Slovinska. Mierne stredomorské podnebie sa tu stretáva so studenými vetrami „bóra“ vanúcimi zo severovýchodu smerom k Terstskému zálivu.

Východ slnka Jamnik kostol v Slovinsku na zelenom kopci s modrou oblačnou oblohou a horami
Týčiace sa vrcholy sú krajinnou dominantou Krasu. iStock.com/victoriya89

Toto podnebie s nepretržitým vánkom a relatívne nízkou vlhkosťou vytvára vynikajúce podmienky na sušenie mäsa – tradíciu, ktorá sa medzi miestnymi obyvateľmi vyvinula už v čase raného osídlenia.

Johann Weikhard Freiherr von Valvasor, známy slovinský polyhistor, v roku 1689 o plošine Kras a skromných kulinárskych tradíciách jej obyvateľov napísal:

Títo dobrí ľudia si pomáhajú, ako môžu, a žijú v nedostatku; sú veľmi šťastní, ak majú čo i len trochu bravčovej masti (ktorú môžu stráviť, lebo pracujú veľmi tvrdo), cibuľu a kúsok obyčajného hrubozrnného tmavého plochého chleba z otrúb.

Vývoj Terstu ako významného prístavu a mestského centra viedol k expanzii ciest prechádzajúcich cez región Kras. V súvislosti s cestovateľmi a obchodníkmi, ktorí prechádzali cez tento región z významných miest ako Viedeň, sa medzi obchodníkmi a hostinskými zvyšoval dopyt po šunke. Spolu s dobrou povesťou sa medzi miestnymi farmármi rozširovala aj výroba šunky Kraški pršut.

Až do 20. storočia sa väčšina procesov solenia a sušenia uskutočňovala na farmách.

V knihe z roku 1960 s názvom Slovensko Primorje Anton Melik napísal:

Chov ošípaných je v Krase dobre rozvinutý. Každý farmár chce mať možnosť zakáľať ošípané pre vlastnú potrebu. Teploty v zime sú vhodné a mäso sa uchováva „surové“, vysušené v podobe šunky Kraški pršut.

Vzhľadom na rastúci dopyt slovinských hostincov a hotelov, ako aj talianskeho trhu, začali farmári zakladať družstvá, ktoré im umožnili vyrábať šunku vo väčšom rozsahu. V roku 1977 boli otvorené špecializované sušiarne známe ako „pršutarne“, ktoré výrobcom umožnili ďalej zvyšovať výrobu pri zachovaní tradičných noriem.

Jedinečné dedičstvo šunky Kraški pršut bolo uznané v roku 2012, keď bol jej názov zapísaný ako chránené zemepisné označenie (CHZO).

Výroba

Solenie, sušenie a dozrievanie šunky Kraški pršut CHZO sa uskutočňuje v slovinskom regióne Kras, ktorý sa nachádza v západnej časti stredného Prímoria.

Každý výrobca šunky Kraški pršut CHZO je registrovaný a má pridelené jedinečné číslo. Výrobcovia musia získať aj osvedčenie o zhode, ktoré zaisťuje dodržiavanie tradičných postupov a vysokých štandardov počas celého výrobného procesu.

Trvanie procesu solenia a sušenia závisí od hmotnosti mäsa; v prípade typického zadného stehna s hmotnosťou 9 kg celkové obdobie výroby trvá aspoň 12 mesiacov.

Tesne pred solením je na zadných stehnách vypálená značka, ktorá uvádza deň, mesiac, rok a číslo šarže. Táto značka zaručuje, že šunku možno identifikovať a sledovať počas celého výrobného procesu a že konečný výrobok je plne vysledovateľný.

Zadné stehná sa solia v celku vtieraním hrubozrnnej morskej soli do mäsa; suché solenie len s použitím hrubozrnnej morskej soli je charakteristickým znakom šunky Kraški pršut CHZO. Množstvo použitej soli závisí od hmotnosti zadných stehien. Výrobcovia používajú soľ s mierou, aby dosiahli správne vyváženie slanosti a sladkosti svojich výrobkov.

Nasolené zadné stehná sa umiestňujú na police a uchovávajú sa pri teplote +1 °C až +4 °C.

Soľ sa odstráni z povrchu zadných stehien, ktoré sú potom sušené za studena v mierne cirkulujúcom vzduchu pri teplote +1 °C až +7 °C. Dĺžka trvania celej fázy sušenia za studena vrátane solenia je aspoň 75 dní.

Kraski Slovenia

V rámci prípravy na ďalšiu fázu sa zadné stehná umyjú v horúcej vode, vyutierajú sa dosucha a potom sa odstráni tuk z mäsa okolo hlavy stehennej kosti. Potom sa stehná sušia a zrejú pri teplote +12 °C až +18 °C. Mäso sa pravidelne potiera okorenenou bravčovou masťou.

Keď šunka dosiahne plnú zrelosť, odborní hodnotitelia posudzujú jej vôňu tak, že do svaloviny zapichnú špičku ihlice z konskej kosti, ktorú potom ovoniavajú. Tento senzorický test je podložený laboratórnymi testami na zistenie obsahu soli a vody v šunke.

Šunky, ktoré úspešne prejdú testami, sú označené logom Kraški pršut CHZO a číslom výrobcu.

Šunka Kraški pršut CHZO sa môže predávať s kosťou alebo bez kosti, ako celé stehno alebo rozdelená na polovice, štvrte či nakrájaná na plátky. Krájanie na plátky, vykostenie a balenie vykonávajú certifikované prevádzkarne v oblasti výroby, aby sa zachovala typická vôňa, farba a textúra šunky.

Ďalšie informácie

Kraški pršut CHZO – právne špecifikácie

Chránené zemepisné označenie

Kvalitné potraviny a nápoje v celej Európe