Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

ЗГУ Kraški pršut

Защитеното географско указание (ЗГУ) гарантира, че поне един от етапите на производство, преработка или приготвяне протича в съответния регион.

Произход

За Карст e характерен суров и поразителен ландшафт от седиментни скални образувания, които се издигат над дълбоки пещери, проломи и подземни реки.

Варовиковото плато се намира в Югозападна Словения, където мекият средиземноморски климат се среща със студените ветрове бора, които духат от североизток към Триесткия залив.

Sunrise landscape of Jamnik church in Slovenia on green hill with blue cloudy sky and mountains
Извисяващите се върхове са характерен елемент на ландшафта в региона Карст. iStock.com/victoriya89

Този климат с постоянни бризове и относително ниска влажност осигурява идеални условия за сушене на месо — традиция, развивана сред местното население от времето на най-ранните селища.

През 1689 г. знаменитият словенски учен с всестранни интереси Янез Вайкард Валвазор пише следното за платото Карст и скромните кулинарни традиции на тамошните общности:

Тези хора си помагат един на друг, както могат, и живеят бедно. Те са много доволни, ако разполагат с парче сланина (което могат да храносмелят, защото се трудят неуморно), лук и парче обикновен, груб, черен хляб от трици.

Развитието на Триест като значимо пристанище и градски център води до увеличаване на маршрутите през региона Карст. При наличието на преминаващи през региона пътници и търговци от големи градове, като например Виена, търсенето на шунка сред търговците и гостилничарите нараства. С увеличаването на репутацията на Kraški pršut все повече местни фермери започват да я произвеждат.

По-голямата част от осоляването и изсушаването продължава да се извършва във ферми и през значителна част от 20-и век.

През 1960 г. Антон Мелик пише в книгата си „Slovensko Primorje“:

Свиневъдството е добре развито в Карст. Желанието на всеки фермер е да може да коли свине за собствени нужди. През зимата температурите са подходящи и месото се запазва „сурово“, като се суши под формата на Kraški pršut.

С нарастването на търсенето, предизвикано най-вече от страноприемниците и хотелите в Словения, както и от италианския пазар, фермерите създават кооперации с цел улесняване на производството на шунка в по-голям мащаб. През 1977 г. започва използването на специални съоръжения за сушене, известни като pršutarne. Те дават възможност на производителите да увеличат още повече производството и в същото време да продължат да се придържат към традиционните стандарти.

Уникалното наследство, свързано с Kraški pršut, бе признато през 2012 г. с регистрирането на наименованието като защитено географско указание (ЗГУ).

Производство

Осоляването, сушенето и зреенето на Kraški pršut се извършват в региона Карст в Словения, който се намира в западната част на централния крайбрежен район.

Всеки производител на Kraški pršut е регистриран и има уникален номер. Производителите трябва също така да получат сертификат за съответствие, който гарантира, че следват традиционните методи и високите стандарти през целия производствен процес.

Продължителността на процеса на осоляване и сушене зависи от теглото на месото. За типичен бут с тегло 9 кг общият производствен период е най-малко 12 месеца.

Преди бутовете да бъдат осолени, върху тях се поставя маркировка с нажежено желязо, която указва деня, месеца и годината, както и номера на партидата. Маркировката гарантира, че шунката може да бъде идентифицирана и наблюдавана през целия производствен процес и че крайният продукт може да бъде напълно проследен.

Осоляват се целите бутове, като в месото се втрива едра морска сол. Сухото осоляване само с едра морска сол е характерна особеност на Kraški pršut. Количеството използвана сол зависи от теглото на бутовете. Производителите използват сол в умерени количества, така че в продуктите им да има добър баланс между солен и сладък вкус.

Осолените бутове се поставят върху рафтове и се съхраняват при температура от +1 °C до +4 °C.

Солта се отстранява от повърхността на бутовете и след това те се изсушават при леко циркулиращ въздух с температура от +1 °C до +7 °C. Целият етап на студено сушене, включително осоляването, продължава поне 75 дни.

Окачени бутове и други месни изделия

За да се подготвят за следващия етап, бутовете се измиват с гореща вода и се подсушават, преди месото около главата на бедрената кост да се почисти от мазнина. След това бутът се суши и зрее при температури от +12 °C до +18 °C. Месото редовно се намазва с подправена свинска мас.

Когато шунката започне да достига пълна зрялост, специалисти дегустатори пробиват мускулното месо с върха на игла от конска кост и го помирисват, за да преценят аромата. Този сетивен тест се допълва от лабораторни тестове за определяне на съдържанието на сол и вода в шунката.

Върху шунката, която премине успешно тестовете, се поставят логото за ЗГУ Kraški pršut и номерът на производителя.

Kraški pršut може да се продава с костта или обезкостена, като цял бут и на половини, четвъртини или резени. Нарязването, обезкостяването и опаковането се извършват в сертифицирани обекти в района на производството, за да се запазят отличителният аромат, цвят и консистенция на шунката.

За повече информация

ЗГУ Kraški pršut — правни спецификации

Запазено географско указание

Качествени храни и напитки в Европа