Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Jordbrukshandeln med Eftaländerna

Efta, den europeiska frihandelssammanslutningen, omfattar Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Genom EES-avtalet utvidgas delar av EU:s inre marknad till Island, Liechtenstein och Norge. 

Till skillnad från andra industrisektorer är handeln med jordbruksprodukter mellan EU och Eftaländerna inte helt liberaliserad. EU har nära förbindelser med ländernas jordbrukssektorer, bland annat genom avtal om handel med jordbruksprodukter. Handeln med Norge och Island har nyligen liberaliserats ytterligare genom bilaterala avtal som förhandlats fram enligt artikel 19 i EES-avtalet.

Enligt artikel 19 i EES-avtalet gäller följande:

Parterna åtar sig att fortsätta arbetet med att gradvis liberalisera handeln med jordbruksprodukter. De ska därför vartannat år se över villkoren för handeln med jordbruksprodukter.

Handeln med Schweiz har inte liberaliserats i samma utsträckning eftersom vissa övergripande frågor först måste lösas.

Totalt sett är EU nettoexportör av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter till dessa länder. År 2019 var Schweiz den fjärde största destinationen för EU:s export, medan Norge låg på sjätte plats.

Länder

Island

Island är part i EES-avtalet som dock inte omfattar fri rörlighet för jordbruks- och fiskeriprodukter.

Bilaterala förhandlingar om jordbrukshandeln mellan Island och EU förs enligt artikel 19 i EES-avtalet. Det första avtalet med Island om handelsförmåner för jordbruksprodukter trädde i kraft 2007. Det senaste avtalet trädde i kraft 2018 och ingick i ett paket med ett avtal om liberalisering av handeln med bearbetade jordbruksprodukter och livsmedel och om geografiska beteckningar.

EU:s jordbruksexport till Island består framför allt av pasta, konditorivaror, kex och bröd, grönsaker, choklad, konfekt och glass.

Island å sin sida exporterar mest icke-ätliga animaliska produkter, levande djur och oberedda hudar, skinn och pälsskinn.

Läs mer

Avtal

Handeln mellan EU och Island

25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland

Norge

Genom EES-avtalet har Norge tillträde till EU:s inre marknad. Den fria rörligheten gäller dock inte jordbruks- och fiskeriprodukter.

Förmånshandeln med jordbruksprodukter mellan EU och Norge regleras av artikel 19 i EES-avtalet. Det senaste artikel 19-avtalet trädde i kraft den 1 oktober 2018.

EU:s jordbruksexport till Norge består framför allt av cigarrer och cigaretter, pasta, konditorivaror, kex, bröd, vin, vermouth, cider och vinäger.

Norges export till EU omfattar främst livsmedelsberedningar, oljekakor och oberedda hudar, skinn och pälsskinn.

Läs mer

Avtal

Handeln mellan EU och Norge

25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Norway

Schweiz

Jordbrukshandeln mellan EU och Schweiz regleras i ett avtal från 2002. Enligt avtalet ska tullar avskaffas och tullfria kvoter införas för ett antal produkter. Handeln är dock ännu inte helt liberaliserad.

Avtalet innehåller också bestämmelser om förenklade handelsprocedurer när det gäller bland annat vin och sprit, geografiska beteckningar, ekologiska produkter samt frukt och grönsaker.

Schweiz är en av EU:s främsta handelspartner för jordbruksbaserade livsmedelsprodukter. År 2019 var Schweiz den fjärde största destinationen för EU:s export och den sjätte största exportören. 

EU är nettoexportör till Schweiz och exporterar främst vin, bageriprodukter och grönsaker.

Schweiz å sin sida exporterar främst rostat kaffe, mineralvatten och choklad.

Läs mer

Avtal

Handeln mellan EU och Schweiz

13 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland

Nyheter