Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

EFTA – EMP

ELi põllumajandustoodetega kauplemine Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidega.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemine EFTA–EMP riikidega

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA) on Islandi, Liechtensteini, Norra ja ŠŠveitsi valitsuste vaheline organisatsioon. Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) leping on rahvusvaheline leping, mis võimaldab muu hulgas laiendada ELi ühtse turu teatavaid osi Islandile, Liechtensteinile ja Norrale. 

Erinevalt teistest tööstussektoritest ei ole põllumajandustoodetega kauplemine ELi ja EFTA riikide vahel täielikult liberaliseeritud. Põllumajandustoodetega kauplemise lepingute kaudu hoiab EL tihedaid sidemeid EFTA ja EMP riikide põllumajandussektoritega. Põllumajandustoodetega kauplemise täiendav liberaliseerimine saavutati hiljuti Norra ja Islandiga sõlmitud kahepoolsete lepingutega, mille üle peeti läbirääkimisi EMP lepingu artikli 19 alusel.

Põllumajandustoodete osas on lepingu artiklis 19 sätestatud, et:

lepinguosalised kohustuvad jätkama jõupingutusi, et põllumajandustoodetega kauplemist järkjärguliselt liberaliseerida. Sel eesmärgil korraldavad lepinguosalised enne 1993. aasta lõppu ja edaspidi iga kahe aasta järel põllumajandustoodetega kauplemise tingimuste läbivaatamise.

Šveitsiga ei ole põllumajanduslike toiduainetega kauplemise liberaliseerimisel sellist taset veel saavutatud, kuna oodatakse horisontaalsete küsimuste lahendamist.

Üldiselt on EL neisse riikidesse põllumajanduslike toiduainete netoeksportija. 2019. aastal oli Šveits ELi põllumajanduslike toiduainete ekspordi suuruselt neljas sihtkoht, samal ajal kui Norra oli 2019. aastal 6. kohal.

Riigid

Island

Island on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu osaline. EMP lepinguga on ette nähtud kaupade vaba liikumine, välja arvatud põllumajandus- ja kalandustoodete puhul.

Islandi ja ELi vahel peetakse kahepoolseid põllumajandusalaseid kaubandusläbirääkimisi EMP lepingu artikli 19 alusel. Esimene põllumajandustoodetega kauplemise soodustusi käsitlev leping Islandiga jõustus 2007. aastal. Uusim leping jõustus 2018. aastal ning selle üle peeti läbirääkimisi paketina, mis sisaldas töödeldud põllumajandustoodete ja toiduainete ning geograafiliste tähistega kaupadega kauplemise liberaliseerimise lepingut.

ELi poolt Islandile eksporditavate põllumajanduslike toiduainete peamised kategooriad on pastatooted, valikpagaritooted, küpsised ja leib, köögivili ja šokolaad, kondiitritooted ja jäätis.

ELi import Islandi põllumajanduslikust toidutööstusest hõlmab peamiselt mittesöödavaid loomseid saadusi, elusloomi ning toornahku, nahku ja karusnahku.

Lisateave

Leping

ELi ja Islandi vaheline kaubandus

25. MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland
English
(375.78 KB - PDF)
Laadige alla

Norra

EMP lepinguga saab Norra kasu ELi ühtsest turust, kuid põllumajandus ja kalandus on vabast ringlusest välja jäetud.

ELi ja Norra vaheline põllumajandustoodetega sooduskauplemine on reguleeritud EMP lepingu artikliga 19. Uusim artikli 19 kohane leping jõustus 1. oktoobril 2018.

ELi poolt Norrasse eksporditavate põllumajanduslike toiduainete peamised kategooriad on sigarid ja sigaretid; pastatooted, valikpagaritooted, küpsised ja leib ning vein, vermut, siider ja äädikas.

ELi põllumajanduslike toiduainete import Norrast hõlmab peamiselt toiduaineid, õlikooke ning toornahku, nahku ja karusnahku.

Lisateave

Leping

ELi ja Norra vaheline kaubandus

25. MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Norway
English
(394.39 KB - PDF)
Laadige alla

Šveits

ELi põllumajanduslikud suhted Šveitsiga on reguleeritud ELi-Šveitsi 2002. aasta põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega. Kõnealuse kokkuleppega on nähtud ette tollitariifide kaotamine ja mitme toote jaoks tariifikvootide loomine, kuid kauplemine ei veel täielikult liberaliseeritud.

Kokkulepe sisaldab ka kaubandust hõlbustavaid sätteid mitmes valdkonnas, nagu veinid ja kanged alkohoolsed joogid, geograafilised tähised, mahetooted ning puu- ja köögivili.

Šveits on üks ELi tähtsamaid kaubanduspartnereid põllumajanduslike toiduainete valdkonnas. 2019. aastal oli Šveits ELi põllumajanduslike toiduainete ekspordi puhul suuruselt neljas sihtkoht ja põllumajanduslike toiduainete impordi puhul suuruselt kuues tarnija. 

EL on Šveitsi netoeksportija. Peamised ELi poolt Šveitsi eksporditavad tooted on vein, pagaritooted ja köögiviljad.

EL impordib peamiselt röstitud kohvi, mineraalvett ja šokolaadi.

Lisateave

Leping

ELi ja Šveitsi vaheline kaubandus

25. MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland
English
(572.22 KB - PDF)
Laadige alla

Üritused