Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

EØS-EFTA

EU's handel med landbrugsprodukter med lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA).

Handel med landbrugsfødevarer med EØS-EFTA

Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) er Islands, Liechtensteins, Norges og Schweiz' mellemstatslige organisation. Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) er en international aftale, der bl.a. giver mulighed for at udvide dele af EU's indre marked til Island, Liechtenstein og Norge. 

I modsætning til andre industrisektorer er handelen med landbrugsprodukter mellem EU og EFTA-landene ikke fuldstændig liberaliseret. EU har tætte forbindelser til EFTA- og EØS-landenes landbrugssektorer gennem aftaler om handel med landbrugsprodukter. Der er for nylig opnået yderligere liberalisering af handelen med landbrugsprodukter med Norge og Island gennem bilaterale aftaler, der blev forhandlet på plads på grundlag af EØS-aftalens artikel 19.

Hvad angår landbrugsprodukter fastsættes det i aftalens artikel 19, at

de kontraherende parter forpligter sig til at fortsætte deres bestræbelser på at opnå en gradvis liberalisering af handelen med landbrugsprodukter. Derfor foretager de kontraherende parter inden udgangen af 1993 og derefter hvert andet år en revision af vilkårene for handelen med landbrugsprodukter.

Dette liberaliseringsniveau for handelen med landbrugsfødevarer er endnu ikke nået med Schweiz, og man afventer en løsning på de horisontale spørgsmål.

Samlet set er EU nettoeksportør af landbrugsfødevarer til disse lande. I 2019 var Schweiz den fjerdestørste destination for EU's eksport af landbrugsfødevarer, mens Norge var den sjettestørste (2019).

Lande

Island

Island er kontraherende part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS-aftalen indeholder bestemmelser om fri bevægelighed for varer, undtagen for landbrugsprodukter og fiskevarer.

Der føres bilaterale handelsforhandlinger på landbrugsområdet mellem Island og EU på grundlag af EØS-aftalens artikel 19. Den første aftale med Island om handelspræferencer for landbrugsprodukter trådte i kraft i 2007. Den seneste aftale trådte i kraft i 2018. Den blev forhandlet som en pakke med en aftale om liberalisering af handelen med forarbejdede landbrugsprodukter og fødevarer samt geografiske betegnelser.

De vigtigste kategorier af landbrugsfødevarer, som EU eksporterer til Island, omfatter pasta, bagværk, kiks og brød, grøntsager og chokolade, konfekturevarer og konsumis.

EU's vigtigste import fra Islands landbrugsfødevaresektor omfatter ikke-spiselige animalske produkter, levende dyr og rå huder, skind og pelsskind.

Relaterede oplysninger

Aftale

Samhandel mellem EU og Island

25. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland

Norge

EØS-aftalen giver Norge mulighed for at drage fordel af EU's indre marked. Landbrug og fiskeri er dog ikke omfattet af fri omsætning.

Præferencehandel med landbrugsprodukter mellem EU og Norge er reguleret i EØS-aftalens artikel 19. Den seneste artikel 19-aftale trådte i kraft den 1. oktober 2018.

De vigtigste kategorier af landbrugsfødevarer, som EU eksporterer til Norge, omfatter cigarer og cigaretter, pasta, bagværk, kiks, brød og vin, vermouth, cider og eddike.

EU's vigtigste import af landbrugsfødevarer fra Norge omfatter tilberedte næringsmidler, oliekager og rå huder, skind og pelsskind.

Relaterede oplysninger

Aftale

Samhandel mellem EU og Norge

25. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Norway

Schweiz

Forbindelserne mellem EU og Schweiz på landbrugsområdet er reguleret af aftalen mellem EU og Schweiz om handel med landbrugsprodukter fra 2002. Denne aftale indeholder bestemmelser om afskaffelse af told og om indførelse af toldfrie kontingenter for en række varer. Handelen er imidlertid endnu ikke fuldstændig liberaliseret.

Aftalen indeholder også bestemmelser om handelslettelser på en række områder såsom vin og spiritus, geografiske betegnelser, økologiske produkter og frugt og grøntsager.

Schweiz er en af EU's vigtigste handelspartnere for landbrugsfødevarer. I 2019 var Schweiz den fjerdestørste destination for EU's eksport af landbrugsfødevarer og den sjettestørste leverandør af landbrugsfødevareimport. 

EU er nettoeksportør til Schweiz. De vigtigste kategorier af produkter, som EU eksporterer til Schweiz, er vin, bagværk og grøntsager.

EU importerer hovedsagelig ristet kaffe, mineralvand og chokolade.

Relaterede oplysninger

Aftale

Samhandel mellem EU og Schweiz

13. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland