Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

ESVO-EHP

Obchod EU se zemědělskými produkty se zeměmi Evropského společenství volného obchodu (ESVO).

Obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty se zeměmi ESVO-EHP

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) je mezivládní organizace, jejímiž členy jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP) je mezinárodní dohodou, která umožňuje rozšířit části jednotného trhu EU na Island, Lichtenštejnsko a Norsko. 

Na rozdíl od jiných odvětví není obchod se zemědělskými produkty mezi EU a zeměmi ESVO zcela liberalizován. Evropská unie si udržuje úzké vztahy se zemědělskými sektory zemí ESVO a EHP prostřednictvím dohod o obchodu se zemědělskými produkty. Další liberalizace tohoto obchodu se podařilo dosáhnout pomocí dvoustranných dohod s Norskem a Islandem, které byly sjednány na základě článku 19 Dohody o EHP.

Pokud jde o zemědělské produkty, článek 19 uvedené dohody stanoví, že

se smluvní strany zavazují, že budou pokračovat ve svém úsilí o dosažení postupné liberalizace obchodu se zemědělskými produkty. Za tímto účelem smluvní strany přezkoumají do konce roku 1993 a poté každé dva roky podmínky obchodu se zemědělskými produkty.

Se Švýcarskem se této úrovně liberalizace obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty dosud dosáhnout nepodařilo a vše závisí na vyřešeny horizontálních otázek.

Obecně řečeno je Evropská unie čistým vývozcem zemědělských produktů do těchto zemí. V roce 2019 bylo Švýcarsko 4. nejvýznamnější destinací zemědělsko-potravinářského vývozu EU, Norsko se umístilo na 6. místě.

Země

Island

Island je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Ta stanoví volný pohyb zboží s výjimkou zemědělských produktů a produktů rybolovu.

Dvoustranná obchodní jednání v oblasti zemědělství mezi Islandem a EU probíhají na základě článku 19 Dohody o EHP. První dohoda s Islandem o obchodních preferencích týkajících se zemědělských produktů vstoupila v platnost v roce 2007. Nejnovější pak v roce 2018 – ta byla sjednána jako balíček s dohodou o liberalizaci obchodu se zpracovanými zemědělskými a potravinami, jakož i zeměpisnými označeními.

Hlavními kategoriemi zemědělsko-potravinářských produktů, které se z EU na Island vyvážejí, jsou těstoviny, pečivo, sušenky a chléb, zelenina, čokoláda, cukrovinky a zmrzlina.

Z Islandu se pak do Unie dováží nejedlé produkty z hospodářských zvířat, živá zvířata a surové kůže, kožky a kožešiny.

Související informace

Dohoda

Obchod mezi EU a Islandem

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland

Norsko

Dohoda o EHP umožňuje Norsku využívat výhod jednotného trhu EU. Na zemědělství a rybolov se však volný pohyb zboží nevztahuje.

Preferenční obchod se zemědělskými produkty mezi EU a Norskem je upraven článkem 19 Dohody o EHP. Nejnovější dohoda podle článku 19 vstoupila v platnost dne 1. října 2018.

Z EU se do Norska dovážejí především doutníky a cigarety, těstoviny, pečivo, sušenky a chléb, dále pak víno, vermut, cider a ocet.

Norsko pak do EU vyváží potravinářské přípravky, pokrutiny a surové kůže, kožky a kožešiny.

Související informace

Dohoda

Obchod mezi EU a Norskem

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Norway

Švýcarsko

Vztahy mezi EU a Švýcarskem v oblasti zemědělství jsou upraveny dohodou o obchodu se zemědělskými produkty z roku 2002. Na základě této dohody se ruší cla a pro řadu produktů zavádějí bezcelní kvóty Ke kompletní liberalizaci obchodu však ještě nedošlo.

Dohoda rovněž obsahuje ustanovení o usnadnění obchodu v řadě oblastí, jako je obchod s vínem a lihovinami, produkty se zeměpisným označením, ekologickými produkty a ovocem a zeleninou.

V oblasti zemědělsko-potravinářských produktů je Švýcarsko jedním z největších obchodních partnerů EU. V roce 2019 bylo Švýcarsko čtvrtou největší destinací pro tyto produkty z EU a šestým největším dodavatelem do EU. 

Evropská unie je čistým vývozcem zemědělských produktů do Švýcarska. Vyváží především víno, pekárenské výrobky a zeleninu.

Z Unie se do Švýcarska dováží hlavně pražená káva, minerální vody a čokoláda.

Související informace

Dohoda

Obchod mezi EU a Švýcarskem

13. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland

Aktuality