Skip to main content
Agriculture and rural development

EVA-EER

De EU-handel in landbouwproducten met de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Handel in landbouwproducten met de EVA-EER

De Europese Vrijhandelsassociatie is een intergouvernementele organisatie van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) is een internationale overeenkomst waarmee de interne markt van de EU wordt uitgebreid tot IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. 

Anders dan voor industriële producten is de handel in landbouwproducten tussen de EU en de EVA-landen niet volledig geliberaliseerd. De EU heeft voor landbouwproducten wel handelsovereenkomsten met de EVA-landen gesloten. De handel in landbouwproducten met Noorwegen en IJsland is onlangs nog verder geliberaliseerd door middel van bilaterale overeenkomsten op basis van artikel 19 van de EER-Overeenkomst.

Daarin staat dat:

de EER-landen moeten blijven werken aan een verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten en om de twee jaar de handelsvoorwaarden voor landbouwproducten moeten herzien.

De liberalisering van de handel in landbouwproducten met Zwitserland staat minder ver. Daarvoor moet eerst een aantal horizontale problemen worden opgelost.

De EU is een netto-exporteur van landbouwproducten naar deze landen. In 2019 was Zwitserland het vierde en Noorwegen het zesde exportland voor landbouwproducten uit de EU.

Landen

IJsland

IJsland is lid van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER-Overeenkomst voorziet in het vrije verkeer van goederen, behalve landbouw- en visserijproducten.

IJsland en de EU voeren op basis van artikel 19 van de EER-Overeenkomst bilaterale handelsbesprekingen over landbouwproducten. De eerste overeenkomst met IJsland over handelspreferenties voor landbouwproducten is in 2007 in werking getreden. De meest recente overeenkomsten, die in 2018 zijn ingegaan, hebben betrekking op de liberalisering van de handel in verwerkte landbouwproducten en levensmiddelen en op geografische aanduidingen.

De belangrijkste producten in deze sector die door de EU naar IJsland worden uitgevoerd, zijn deegwaren, gebak, biscuits en brood, groenten en chocolade, suikerwerk en consumptie-ijs.

Omgekeerd exporteert IJsland naar de EU vooral niet-eetbare dierlijke producten, levende dieren en ongelooide huiden, vellen en pelterijen.

Meer informatie

Overeenkomst

Handel EU-IJsland

15 OKTOBER 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland
English
(424.51 KB - PDF)
Downloaden

Noorwegen

Dankzij de EER-Overeenkomst heeft Noorwegen toegang tot de interne markt van de EU. Het vrije verkeer van goederen geldt echter niet voor de sectoren landbouw en visserij.

Artikel 19 van de EER-Overeenkomst laat wel ruimte voor preferentiële handel in landbouwproducten tussen de EU en Noorwegen. De meest recente artikel 19-overeenkomst is op 1 oktober 2018 in werking getreden.

De belangrijkste producten van de agro-industrie die door de EU naar Noorwegen worden uitgevoerd, zijn sigaren en sigaretten, deegwaren, gebak, biscuits, brood en wijn, vermout, cider en azijn.

De EU voert uit Noorwegen vooral voedselbereidingen, perskoeken en ongelooide huiden, vellen en pelterijen in.

Meer informatie

Overeenkomst

Handel EU-Noorwegen

15 OKTOBER 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Norway
English
(410.19 KB - PDF)
Downloaden

Zwitserland

De handel in landbouwproducten tussen de EU en Zwitserland is geregeld bij de landbouwhandelsovereenkomst van 2002. Die overeenkomst voorziet in de afschaffing van tarieven en de invoering van tariefvrije contingenten voor een aantal producten. De handel is echter nog niet volledig geliberaliseerd.

De overeenkomst moet ook de handel in onder meer wijn en gedistilleerde dranken, producten met geografische aanduidingen, biologische producten en groenten en fruit stimuleren.

Zwitserland is een van de belangrijkste handelspartners van de EU voor agrovoedingsproducten. In 2019 was Zwitserland het vierde exportland voor producten van de landbouwindustrie uit de EU en de zesde grootste leverancier van producten van de landbouwindustrie. 

De EU is een netto-exporteur van dit soort producten naar Zwitserland. De belangrijkste producten die door de EU naar Zwitserland worden uitgevoerd, zijn wijn, bakkerijproducten en groenten.

De EU voert voornamelijk gebrande koffie, mineraalwater en chocolade in.

Meer informatie

Overeenkomst

Handel EU-Zwitserland

15 OKTOBER 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland
English
(422.74 KB - PDF)
Downloaden