Skip to main content
Agriculture and rural development

AELS-SEE

Comerțul cu produse agricole al UE cu țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

Comerțul cu produse agroalimentare cu AELS-SEE

Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) este o organizație interguvernamentală care grupează Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) este un acord internațional care permite, printre altele, extinderea unor părți din piața internă a UE la Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

Spre deosebire de alte sectoare economice, comerțul cu produse agricole între țările UE și țările AELS nu este complet liberalizat. UE are legături strânse cu sectoarele agricole ale țărilor AELS și SEE, prin acorduri privind comerțul cu produse agricole. Liberalizarea suplimentară a comerțului cu produse agricole a fost obținută de curând cu Norvegia și Islanda prin acorduri bilaterale, care au fost negociate în temeiul articolului 19 din Acordul privind SEE.

În ceea ce privește produsele agricole, articolul 19 din acord prevede că

părțile contractante își asumă obligația de a-și continua eforturile în vederea realizării liberalizării treptate a comerțului cu produse agricole. În acest scop, părțile contractante vor revizui, înainte de sfârșitul anului 1993 și ulterior la intervale de doi ani, condițiile de comerț cu produse agricole.

Acest nivel de liberalizare a comerțului cu produse agroalimentare nu a fost încă atins cu Elveția, până la soluționarea unor probleme orizontale.

În ansamblu, UE este exportator net de produse agroalimentare către aceste țări. În 2019, Elveția s-a situat pe locul al patrulea între cele mai importante destinații ale exporturilor de produse agroalimentare din UE, în timp ce Norvegia s-a situat pe locul al șaselea.

Țări

Islanda

Islanda este parte contractantă la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Acordul privind SEE prevede libera circulație a bunurilor, cu excepția produselor agricole și din pescuit.

Între Islanda și UE, se desfășoară negocieri comerciale bilaterale în temeiul articolului 19 din Acordul privind SEE. Primul acord cu Islanda cu privire la preferințele comerciale pentru produsele agricole a intrat în vigoare în 2007. Ultimul acord a intrat în vigoare în 2018, negociat sub forma unui pachet cu un acord privind liberalizarea comerțului cu produse agricole prelucrate și produse alimentare, precum și cu indicații geografice.

Principalele categorii de produse agroalimentare exportate de UE în Islanda includ paste, produse de patiserie, biscuiți și pâine, legume și ciocolată, produse zaharoase și înghețată.

Principalele importuri ale UE din sectorul agroalimentar al Islandei includ produse necomestibile de origine animală, animale vii și piei brute, piei și blănuri.

Informații pe aceeași temă

Acord

Relațiile comerciale UE-Islanda

15 OCTOMBRIE 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland
English
(424.51 KB - PDF)
Descărcați

Norvegia

Acordul privind SEE îi permite Norvegiei să beneficieze de piața internă a UE. Totuși, produsele obținute din agricultură și pescuit sunt exceptate de la libera circulație.

Comerțul preferențial cu produse agricole dintre UE și Norvegia este reglementat de articolul 19 din Acordul privind SEE. Cel mai recent acord încheiat în baza articolului 19 a intrat în vigoare la 1 octombrie 2018.

Principalele categorii de produse agroalimentare exportate de UE în Norvegia includ: trabucuri și țigări, paste, produse de patiserie, biscuiți și pâine, precum și vin, vermut, cidru și oțet.

Principalele produse agroalimentare importate de UE din Norvegia includ preparate alimentare, turte de oleaginoase și piei brute, piei și blănuri.

Informații pe aceeași temă

Acord

Relațiile comerciale UE-Norvegia

15 OCTOMBRIE 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Norway
English
(410.19 KB - PDF)
Descărcați

Elveția

Relațiile dintre UE și Elveția în ce privește agricultura sunt guvernate de Acordul dintre UE și Elveția din 2002 privind comerțul cu produse agricole. Acest acord prevede eliminarea taxelor vamale, precum și crearea unor contingente scutite de taxe vamale pentru o serie de produse; cu toate acestea, comerțul încă nu este complet liberalizat.

Acordul cuprinde și prevederi privind facilitarea schimburilor comerciale într-o serie de domenii precum vinurile și băuturile spirtoase, indicațiile geografice, produsele ecologice și fructele și legumele.

Elveția este unul dintre principalii parteneri comerciali ai UE în ce privește produsele agroalimentare. În 2019, Elveția a fost a patra cea mai importantă destinație pentru exporturile de produse agroalimentare din UE și al șaselea cel mai mare furnizor de importuri de produse agroalimentare. 

UE este exportator net către Elveția. Principalele categorii de produse exportate de UE în Elveția sunt vinurile, produsele de panificație și legumele.

UE importă în special cafea prăjită, apă minerală și ciocolată.

Informații pe aceeași temă

Acord

Relațiile comerciale UE-Elveția

15 OCTOMBRIE 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland
English
(422.74 KB - PDF)
Descărcați