Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

ELPA ir EEE

ES prekyba žemės ūkio produktais su Europos laisvosios prekybos asociacijai (ELPA) priklausančiomis valstybėmis.

Prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su ELPA ir EEE priklausančiomis valstybėmis

Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA) yra tarpvyriausybinė Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos organizacija. Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimas yra tarptautinis susitarimas, kuriuo, be kita ko, sudaromos sąlygos iš dalies į ES bendrąją rinką įtraukti Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją. 

Kitaip nei kitų pramonės sektorių atveju, ES ir ELPA valstybių prekyba žemės ūkio produktais nėra visiškai liberalizuota. ES palaiko glaudžius ryšius žemės ūkio srityje su ELPA ir EEE valstybėmis – su jomis yra sudariusi prekybos žemės ūkio produktais susitarimus. Prekyba žemės ūkio produktais neseniai dar labiau liberalizuota su Norvegija ir Islandija sudarius dvišalius susitarimus, dėl kurių buvo deramasi remiantis EEE susitarimo 19 straipsniu.

Kiek tai sietina su žemės ūkio produktais, Susitarimo 19 straipsnyje nurodyta:

„Susitariančiosios Šalys įsipareigoja ir toliau dėti pastangas tam, kad palaipsniui liberalizuotų prekybą žemės ūkio produktais.“ Tuo tikslu pirmą kartą iki 1993 m. pabaigos, o vėliau kas dvejus metus Susitariančiosios Šalys ištiria prekybos žemės ūkio produktais sąlygas.

Toks prekybos žemės ūkio (maisto) produktais liberalizavimo lygis dar nepasiektas su Šveicarija, nes dar nėra išspręsti kompleksiniai klausimai.

Apskritai ES yra žemės ūkio (maisto) produktų grynoji eksportuotoja į šias šalis. 2019 m. ES žemės ūkio (maisto) produktų eksportas į Šveicariją buvo ketvirtas pagal dydį, o į Norvegiją – šeštas (2019 m.).

Šalys

Islandija

Islandija yra Susitariančioji Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo šalis. EEE susitarime numatytas laisvas prekių (išskyrus žemės ūkio ir žuvininkystės produktus) judėjimas.

Islandija ir ES veda dvišales prekybos žemės ūkio produktais derybas pagal EEE susitarimo 19 straipsnį. Pirmasis susitarimas su Islandija dėl prekybos žemės ūkio produktais lengvatų įsigaliojo 2007 m. Naujausias susitarimas, kaip sutarčių paketo dalis, įsigaliojo 2018 m., juo susitarta dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais ir maisto produktais liberalizavimo, taip pat geografinių nuorodų.

Pagrindinės ES į Islandiją eksportuojamų žemės ūkio (maisto) produktų kategorijos yra makaronai, kepiniai, sausainiai ir duona, daržovės ir šokoladas, konditerijos gaminiai ir valgomieji ledai.

Iš Islandijos žemės ūkio (maisto) produktų sektoriaus į ES daugiausia importuojami nevalgomi gyvūniniai produktai, gyvi gyvūnai, žaliaminė ir išdirbta oda bei kailiai.

Susijusi informacija

Susitarimas

ES ir Islandijos prekyba

2023 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Iceland
English
(375.78 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Norvegija

EEE susitarimu Norvegijai suteikiama galimybė dalyvauti ES bendrojoje rinkoje. Tačiau žemės ūkio ir žuvininkystės sektorių prekėms netaikoma laisvo judėjimo teisė.

Lengvatinė ES ir Norvegijos prekyba žemės ūkio produktais reglamentuojama EEE susitarimo 19 straipsniu. Susitarimo naujausia 19 straipsnio versija įsigaliojo 2018 m. spalio 1 d.

Pagrindinės ES į Norvegiją eksportuojamų žemės ūkio (maisto) produktų kategorijos yra cigarai ir cigaretės, makaronai, kepiniai, sausainiai ir duona, vynas, vermutas, sidras ir actas.

Iš Norvegijos žemės ūkio (maisto) produktų sektoriaus į ES daugiausia importuojami maisto produktai, aliejinės išspaudos, žaliaminė ir išdirbta oda bei kailiai.

Susijusi informacija

Susitarimas

ES ir Norvegijos prekyba

2023 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Norway
English
(394.39 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Šveicarija

ES ir Šveicarijos santykiai žemės ūkio srityje nustatyti 2002 m. ES ir Šveicarijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais. Šiame susitarime numatyta naikinti tarifus ir kurti neapmuitinamas kvotas tam tikriems produktams. Nepaisant to, prekyba su Šveicarija dar nėra visiškai liberalizuota.

Į susitarimą taip pat įtrauktos nuostatos, kuriomis lengvinama įvairių sričių prekyba, pavyzdžiui, prekyba vynais ir spiritiniais gėrimais, ekologiškais produktais, vaisiais ir daržovėmis, nuostatos dėl geografinių nuorodų.

Šveicarija yra viena iš svarbiausių ES prekybos žemės ūkio (maisto) produktais partnerių. 2019 m. Šveicarija buvo ketvirta pagal dydį ES žemės ūkio (maisto) produktų eksporto paskirties šalis ir šešta pagal dydį žemės ūkio (maisto) produktų tiekėja. 

ES yra grynoji eksportuotoja į Šveicariją. Pagrindinės ES į Šveicariją eksportuojamų žemės ūkio (maisto) produktų kategorijos yra vynas, grūdiniai gaminai ir daržovės.

ES daugiausia importuoja skrudintą kavą, mineralinį vandenį ir šokoladą.

Susijusi informacija

Susitarimas

ES ir Šveicarijos prekyba

2023 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Switzerland
English
(572.22 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Renginiai