Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Stiprie alkoholiskie dzērieni

Detalizēta informācija par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem: tirdzniecība, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, juridiskais pamats un komitejas 

Pārskats

Stipros alkoholiskos dzērienus ražo visās ES valstīs gan vietējam patēriņam, gan eksportam. ES līmenī reglamentētās 47 stipro alkoholisko dzērienu kategorijas (piemēram, rums, viskijs, brendijs, degvīns) un aptuveni 250 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (piemēram, “Madeira Rum”, “Irish Whiskey”, “Cognac”, “Polish Vodka”) skaidri liecina, ka nozare dziļi sakņojas Eiropas kultūrā un tradīcijās.

2022. gadā uz ārpussavienības valstīm tika eksportēti stiprie alkoholiskie dzērieni 9,74 miljardu eiro vērtībā (2/3 no šīm precēm bija ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi), nodrošinot vairāk nekā 5 miljardus eiro pozitīvajā ES tirdzniecības bilancē un apmēram 1,2 miljonus tiešo darbvietu ražošanā un tirdzniecībā.

Rīcībpolitika

ES nesniedz atbalstu stipro alkoholisko dzērienu ražošanai, bet nodrošina vienotu tiesisko regulējumu, kas reglamentē šādu produktu ražošanu un marķēšanu un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

Juridiskais pamats

Noteikumi, kas reglamentē stipro alkoholisko dzērienu ražošanu un marķēšanu, ir izklāstīti Regulā (ES) 2019/787. Tie definē “stipro alkoholisko dzērienu” un 44 stipro alkoholisko dzērienu kategorijas, kas ir atļautas ES, un detalizēti reglamentē stipro alkoholisko dzērienu ražošanu, aprakstu, noformējumu un marķējumu.

Turklāt tie paredz nosacījumus, ar kādiem katrai kategorijai atļauto juridisko nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var izmantot, kad stiprie alkoholiskie dzērieni tiek kombinēti ar citiem pārtikas produktiem. Visbeidzot, tie nosaka, kāda veida spirtu var izmantot stipro alkoholisko dzērienu un jebkuru citu tādu alkoholisko dzērienu ražošanā, kurus ražo un pārdod ES.

Komisija nesen publicēja pamatnostādnes par stipro alkoholisko dzērienu marķējumu. Tajās arī izskaidroti visi noteikumi, kas pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem jāievēro, lai patērētājus pareizi informētu par tāda produkta sastāvu, kas ir stiprais alkoholiskais dzēriens vai kas satur stipros alkoholiskos dzērienus.

Noteikumi, kas piemērojami jautājumā par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm stipro alkoholisko dzērienu nozarē, arī ir izklāstīti Regulā (ES) 2019/787, kā arī Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1235 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/1236.

Stipro alkoholisko dzērienu publiskie reģistri

Pirmais publiskais reģistrs satur stipro alkoholisko dzērienu izturēšanas procesu uzraugošo iestāžu kontaktinformāciju. Šī reģistra publicēšana ir prasīta ES regulējumā.

Otrais publiskais reģistrs satur to kompetento iestāžu kontaktinformāciju, kuras veic citas pārbaudes, kas Regulā (ES) 2019/787 paredzētas attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Abu reģistru mērķis ir informēt ieinteresētās personas gan ES, gan ārpus tās.

2022. GADA 29. SEPTEMBRIS
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
2022. GADA 29. SEPTEMBRIS
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787

Komitejas

Dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis, regulāri tiekas, lai nodrošinātu, ka Komisijas atbildība par īstenošanas aktu pieņemšanu tiek īstenota ES valstu kontrolē.

Komiteja un ekspertu grupa stipro alkoholisko dzērienu jautājumos apspriež tādus jautājumus kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Pilsoniskā dialoga grupa stipro alkoholisko dzērienu jautājumos palīdz uzturēt regulāru Eiropas Komisijas un ieinteresēto personu dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar stipro alkoholisko dzērienu nozari.