Skip to main content
Agriculture and rural development

Lauksaimniecības komitejas

Komiteju juridiskais pamats un sanāksmju protokoli.

Komiteju sastāvā ir ES valstu pārstāvji, un tās vada Komisijas pārstāvis. Tie nodrošina, ka Eiropas Komisija pieņem īstenošanas aktus ES valstu kontrolē.

 • Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas un īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Lauksaimniecības produktu kvalitātes politikas komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas un īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Bioloģiskās ražošanas komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas un īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Lauksaimniecības fondu komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas un īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Tiešo maksājumu komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas un īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas un īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Lauku attīstības komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas un īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi un balsošanas lapas

 • Īstenošanas komiteja aromatizēto vīna dzērienu jautājumos

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas, īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Stipro alkoholisko dzērienu komiteja

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi, balsošanas lapas un īstenošanas pasākumu/aktu projekti

 • Komiteja ģenētisko resursu saglabāšanai, raksturošanai, vākšanai un izmantošanai lauksaimniecībā

  Juridiskais pamats

  Sanāksmes, tostarp darba kārtības, protokolu kopsavilkumi un balsošanas lapas

Dokumenti

19 JANVĀRIS 2022
Privacy statement for meetings of agricultural committees
English
(787.49 KB - PDF)
Lejupielādēt