Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Lauksaimniecības komitejas

Komiteju juridiskais pamats un sanāksmju protokoli.

Komiteju sastāvā ir ES valstu pārstāvji, un tās vada Komisijas pārstāvis. Tās nodrošina, ka Eiropas Komisija pieņem īstenošanas aktus ES valstu kontrolē. Noteikumi un vispārīgie principi attiecībā uz komitejām ir noteikti Komiteju procedūras regulā (ES) Nr. 182/2011.

 • Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Lauksaimniecības produktu kvalitātes politikas komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Bioloģiskās ražošanas komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Lauksaimniecības fondu komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Tiešo maksājumu komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Lauku saimniecību ilgtspējas datu tīkla komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Lauku attīstības komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Īstenošanas komiteja aromatizēto vīna dzērienu jautājumos — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Stipro alkoholisko dzērienu komiteja — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

 • Komiteja ģenētisko resursu saglabāšanai, raksturošanai, vākšanai un izmantošanai lauksaimniecībā — ar pamataktiem un informāciju par sanāksmēm (tostarp darba kārtību, protokolu kopsavilkumiem, balsošanas lapām un īstenošanas pasākumu/aktu projektiem) var iepazīties Komitoloģijas reģistrā.

Dokumenti

2024. GADA 18. MARTS
Privacy statement for meetings of agricultural committees

Jaunumi